Понеделник, 15 април 2024

15.04.2024

Последвайте ни

Проучват доходите и условията за живот на 230 домакинства в област Добрич

Проучване за доходите и условията на живот ще бъде направено в област Добрич в периода до 10 юни 2024 г., съобщават от отдел „Статистически изследвания – Добрич“. То е част от изследванията, включени в европейски регламент, и се отнася до събирането на съпоставима и актуална информация за моментното състояние и динамиката на доходите, както и за нивото и структурата на бедността и социалното изключване на национално и европейско ниво.

Изследването се провежда върху шестгодишен ротационен панел от обикновени домакинства. За Република България размерът на извадката за 2024 г. е около 9 700 домакинства, разпределени във всички области на страната. Област Добрич е представена с 230 домакинства, разпределени в 27 населени места - гр. Добрич, гр. Балчик, гр. Генерал Тошево, гр. Каварна, гр. Тервел, гр. Шабла, с. Безмер, с. Бенковски, с. Божурово с. Видно, с. Гурково, с. Добрин, с. Златия, с. Йовково, с. Карапелит, с. Крушари, с. Методиево, с. Оброчище, с. Опанец, с. Полк. Савово, с. Пчеларово, с. Самуилово, с. Стожер, с. Царевец и с. Черна. Освен домакинството, попаднало в извадката, обект на наблюдение са и всички негови членове на 16 и повече навършени години.

Избраните домакинства ще бъдат посетени от специално обучени за целта анкетьори за провеждане на персонални интервюта и попълване на два въпросника - Въпросник за домакинството и Индивидуален въпросник. Домакинствата са включени в извадката чрез използването на случаен подбор, с който се гарантира представителността на резултатите.

Всеки от анкетьорите на Отдел „Статистически изследвания – Добрич“ при посещение в домакинствата ще се легитимира със служебна карта, издадена от Териториалното статистическо бюро – Североизток към Националния статистически институт.

Допълнителна информация относно провежданото изследване на територията на област Добрич може да се получи на телефон 058/65 53 13 в Териториално статистическо бюро – Североизток, отдел „Статистически изследвания – Добрич“.

Изследването се провежда паралелно във всички страни от Европейския съюз с обща методология и инструментариум. Получените резултати допринасят за оценка на условията на живот в отделните страни, структурата и разпределението на доходите на домакинствата и участието им в социалния живот на страната.

c