Неделя, 25 февруари 2024

25.02.2024

Последвайте ни

Прилаганите Covid ваксини в България не съдържат животински продукти и латекс

Важна информация за съдържанието на четирите одобрени за прилагане в Европейския съюз ваксини срещу COVID-19 бе публикувана на официалната фейсбук страница на Министерство на здравеопазването.

В зависимост от това какъв вид са ваксините, освен един или повече антигени, в тях може да се съдържат и други компоненти като:

 • стабилизатори: поддържат стабилността на компонентите на ваксината
 • адюванти: подобряват имунната реакция на ваксината чрез усилване, ускоряване и поддържане на реакцията за по-дълго време (напр. алуминий)
 • помощни вещества: неактивни съставки, напр. вода или натриев хлорид (сол), а също и консерванти или стабилизатори, благодарение на които ваксината се запазва непроменена и активна по време на съхранението

Всички компоненти на ваксината са обект на постоянен контрол, за да се гарантира, че съдържанието им е в доказано безопасни нива. Регулаторните органи проверяват дали ползите от ваксините надвишават рисковете от настъпване на нежелани реакции.

При някои видове ваксини е възможно и наличието на незначителни количества от други вещества, използвани в производствения процес - например яйчен албумин (протеин в яйцата) или неомицин (антибиотик).
В случаите, когато такива вещества се съдържат в нива, които могат да предизвикат реакция при чувствителен или алергичен организъм, тяхното  наличие е описано  в информацията за ваксината, предназначена за здравните работници и пациентите. Например в листовката ще бъде указано дали има специални предпазни мерки за прилагането на ваксината при хора с определени алергии. Такъв е случаят с ваксини, съдържащи незначителни количества яйце, използвани от хора с алергия към яйца.

Какви са съставките на ваксините срещу COVID-19

(пълен списък на съставките на одобрените в ЕС ваксини срещу COVID-19)

Pfizer/BioNTech

Eдна доза (0,3 ml) съдържа 30 микрограма иРНК ваксина срещу COVID-19 (включена в липидни наночастици). Едноверижна, 5’-кепирана информационна РНК (иРНК), произведена с използване на безклетъчна in vitro транскрипция от съответните ДНК-матрици, кодиращи вирусния шипов (spike) протеин на SARS-CoV-2.

Списък на помощните вещества:

 • (4-хидроксибутил) азанедиил)бис (хексан-6,1-диил)бис (2-хексилдеканоат) (ALC-0315)
 • 2 [(полиетиленгликол)-2000]-N,N-дитетрадецилацетамид (ALC-0159)
 • 1,2-дистеароил-sn-глицеро-3-фосфохолин (DSPC)
 • холестерол
 • калиев хлорид
 • калиев дихидрогенфосфат
 • натриев хлорид
 • динатриев фосфатдихидрат
 • захароза
 • вода за инжекции

* Ваксината на Pfizer/BioNTech не съдържа яйца, консерванти или латекс.

Moderna

Една доза (0,5 ml) съдържа 100 микрограма информационна РНК (иРНК) (включена в SM-102 липидни наночастици). Едноверижна, 5’-кепирана информационна РНК (иРНК), произведена с използването на безклетъчна in vitro транскрипция от съответните ДНК-матрици, кодираща вирусния шипов (spike) протеин на SARS-CoV-2.

Списък на помощните вещества:

 • липид SM-102 (хептадекан-9-ил 8-{(2-хидроксиетил)[6-оксо-6- (ундецилокси)хексил]амино}октаноат)
 • холестерол
 • 1,2-дистеароил-sn-глицеро-3-фосфохолин (DSPC)
 • 1,2-димиристоил-rac-глицеро-3-метоксиполиетиленгликол-2000 (PEG2000 DMG)
 • трометамол
 • трометамол хидрохлорид
 • оцетна киселина
 • натриев ацетат трихидрат
 • захароза
 • вода за инжекции

* Ваксината на Moderna не съдържа яйца, консерванти или латекс.

Vaxzevria/AstraZeneca

Аденовирус от шимпанзе, кодиращ вирусния шипов (spike) гликопротеин на SARS-CoV-2 (ChAdOx1-S) * , не по-малко от 2,5 × 108 инфекциозни единици (infectious units, Inf.U) *Произведен чрез рекомбинатна технология в човешки бъбречни клетки, култивирани в хранителни среди.

Списък на помощните вещества:

 • L-хистидин
 • L-хистидин хидрохлорид монохидрат
 • магнезиев хлорид хексахидрат
 • полисорбат 80 (E 433)
 • етанол
 • захароза
 • натриев хлорид
 • динатриев едетат дихидрат
 • вода за инжекции

* Аденовирусът, който се съдържа във ваксината Vaxzevria на AstraZeneca, представлява генетично модифициран организъм. В същото време тази ваксина не съдържа яйца, консерванти или латекс.

Johnson & Johnson/Janssen

Аденовирус тип 26, кодиращ SARS-CoV-2 шипов (spike) гликопротеин* (Ad26.COV2-S), не по-малко от 8,92 log10 инфекциозни единици (infectious units, Inf.U). * Произведен в клетъчна линия PER.C6 TetR и чрез рекомбинантна ДНК технология.

Списък на помощните вещества:

 • 2-хидроксипропил-β-циклодекстрин (HBCD)
 • лимонена киселина монохидрат
 • етанол
 • хлороводородна киселина (за корекция на pH)
 • полисорбат 80
 • натриев хлорид
 • натриев хидроксид (за корекция на pH)
 • тринатриев цитрат дихидрат
 • вода за инжекции

* Аденовирусът, който се съдържа във ваксината на Johnson & Johnson, представлява генетично модифициран организъм. Тази ваксина не съдържа яйца, консерванти или латекс.

c