Петък, 01 март 2024

01.03.2024

Последвайте ни

Премахват първите нападнати от заразен вирус ясенови полезащитни пояси в района на Балчик

снимка: AP

През тази седмица, на територията на Държавно ловно стопанство-Балчик, започва работата по изсичане и последващо възобновяване на шест напълно изсъхнали ясенови полезащитни пояса, съобщи зам.-директорът на стопанството инж. Радослав Радев. Мъртвите дървета в поясите трябва да бъдат премахнати до края на годината, като три фирми ще работят, за да могат да се справят в срок. На мястото на изсъхналите дървета ще бъдат залесени нови, от дървесни видове, типични за Североизточна България, които са с по-висока устойчивост към промените в климата и условията в региона.

Решението за подмяна на мъртвите пояси идва след две години изследвания и наблюдения от страна на учени от БАН и лесовъди, и в резултат от проведената среща на експерти от различни институции на 23.09.2021 г. в ДЛС-Балчик. В събирането участваха над 50 представители от Института за гората към БАН, ЛТУ, ИАГ, РДГ-Варна, СИДП, Лесозащитна станция-Варна, БДЗП, БАБХ, ЮЗДП, ДЛС-Балчик, ДГС-Генерал Тошево и ДГС-Добрич. Експертите се запознаха с резултатите от изследванията на екипа на проф. Георги Георгиев, директор на Института за гората. Той обясни, че причините за съхненето на ясените са комплексни. Дърветата са нападнати от няколко вида вредители, които унищожават листата и паразитират под кората им увреждайки проводящата тъкан. През направените от короядите и другите насекоми отвори в дърветата попадат и спори, които допълнително обезсилват ясените, допълни проф. Георгиев.

Има съмнения и за високо вирулентен патоген по този вид, като са изпратени проби в чужбина и се чакат резултатите от генетичните анализи. Промените в климата и най-вече влажностният дефицит правят дърветата все по-уязвими към подобни повреди.

В края на информационната среща всички експерти единодушно решиха, че трябва да се пристъпи към бързо възобновяване на поясите с устойчиви дървесни видове, защото те са важни за запазване на биоразнообразието в Добруджа, съхраняване на почвената влага, защита на земеделските култури и увеличаване добивите на земеделските производители. Малко след решението на експертите идва и разрешителното за сеч на първите шест напълно изсъхнали пояси на територията на ДЛС-Балчик. Те ще бъдат и първите залесени, като средствата за това са осигурени по проект на СИДП „Горите на Североизтока“ LIFE 19 NAT/BG/001133-LIFE IASHAB.

c