Понеделник, 15 април 2024

15.04.2024

Последвайте ни

Представят възможности за финансиране от ЕС пред земеделци в Балчик и Ген. Тошево

Съвместни информационни събития за представяне на възможностите за финансиране на работодатели и земеделски стопани с европейски средства ще приведат Областният информационен център и Местната инициативна група „Балчик - Генерал Тошево“.

В община Генерал Тошево срещата ще се състои на 2 април 2024 г. от 10:30 часа в заседателната зала на Общината. Втората информационна среща ще се проведе в заседателната зала на Община Балчик на 3 април от 10:30 часа.

В рамките на събитието експертите от центъра ще представят възможностите за Европейско финансиране за работодатели и земеделски стопани през 2024 г., чрез които те могат да модернизират производството си и да повишат професионалната квалификация и умения на своите служители.

Екипът на МИГ „Балчик-Генерал Тошево“ ще запознае присъстващите с предстоящите мерки 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ и 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ към Стратегията за водено от общностите местно развитие на СНЦ МИГ „Балчик Генерал Тошево“.

Събитията са със свободен достъп и на тях са поканени да присъстват земеделски стопани, животновъди, представители на бизнеса, граждани. На посетителите ще бъдат предоставени рекламно-информационни материали.

c