Вторник, 27 февруари 2024

27.02.2024

Последвайте ни

Предприятие в село Славеево край Добрич ще произвежда перли от многоклетъчни водорасли

Предприятие за преработка на аквакултури в с. Славеево, община Добричка изпълнява проект  “Монтаж на машини и съоръжения-поточна линия за производство на продукти от многоклетъчни водорасли намиращи приложение в молекулярната кулинария”, съобщават от Областния информационен център.

Инвестицията е на обща стойност 1 940 000 лв., от които 970 000 лв. са осигурени от Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

Средствата ще бъдат вложени в закупуването на поточна линия за производство и пакетиране на перли от многоклетъчни водорасли, намиращи приложение в молекулярната кулинария. Предвидено е инсталирането на мобилна фотоволтаична система с мощност 30 kW за задоволяване на потреблението на електрическа енергия.

Проектът стартира през юли 2023 г., и е планирано да бъде изпълнен до края на ноември 2023 г.

c