Петък, 01 март 2024

01.03.2024

Последвайте ни

Пореден пожар край Дуранкулашко езеро - посегателствата над защитени зони не спират

Пожар изпепели 15 декара тръстики в защитена зона Дуранкулашко езеро. Това се случи на 5 февруари, дни след като отбелязахме Световния ден на влажните зони, алармират от Коалиция „За да остане природа в България“. И призовават за спазване на законите, защитаващи важни природни местообитания и видове.
Посегателствата върху тези места са непрекъснати - опожаряването им се случва всяка година през различни сезони, освен това често влажните зони биват пресушавани, засипвани и застроявани.
Само преди няколко години, големи пожари унищожиха сериозна част от различни защитени зони у нас - Драгоманското блато (където изгоря 80% от растителността), Дуранкулашкото езеро, бившето Стралджанско блато и "Калимок - Бръшлен".

Почистването чрез изгаряне на тръстиковите масиви в тези защитени зони е строго забранено от българското законодателство. Въпреки това, влажните зони пламват всяка година, посочват от Коалиция „За да остане природа в България“.
И напомнят какво причиняват пожарите.
Защитените влажни зони са важни, както заради растителните видове, които виреят там, така и заради животинските и най-често заради птиците, които ги използват като места за отдих по време на миграция, за зимуване или за гнездене.

При пожар:
• загиват много земноводни, влечуги, безгръбначни животни, а понякога и дребни бозайници, които се озовават в капана на огнената стихия.
• в зависимост от сезона, растителността може да не се възстанови в достатъчно количество и така много птици могат да останат без места за гнездене.
• пепелта може да доведе до еутрофикация, т.е. замърсяване на водата, и може да изчезнат рибите.
• нарушава се баланса в екосистемата и това може да доведе до повече вредители като комари, а в същото време косенето на тръстика, ако се прави по план, може да е полезно за екосистемата
• още по-сериозни са щетите в преходните зони - пасища и прилежащ екотон, защото там живеят животните, които не могат да избягат - като костенурки, дребни бозайници и др.

Много от влажните зони, срещу които има ежегодни посегателства, са под няколко защити - като Натура 2000 зони, като защитени местности, като Рамсарски места, които страната ни е идентифицирала като важни за опазване с оглед подписаната конвенция.
И все пак много важни за биоразнообразието места у нас все още нямат необходимата защита. На този фон припомняме, че една от общо 14-те активни наказателни процедури на Европейската комисия срещу България в сектора "Околна среда" е именно за необявяване на зоните от природозащитната мрежа "Натура 2000" със заповеди, които задават конкретни режими и цели за опазване. Това важи за 194 от общо 229 територии.

c