Сряда, 29 март 2023

29.03.2023

Последвайте ни

Политиката на сближаване увеличава подкрепата за справяне с последиците от агресията на Русия в Украйна

Европейската комисия предприе още една важна стъпка, за да помогне на държавите членки, регионалните и местните власти и другите партньори да се справят с последиците от агресията на Русия срещу Украйна — приет беше механизмът FAST-CARE, „Гъвкава помощ за териториите“. Това е нов комплексен пакет, чрез който подкрепата, която вече се предоставя в рамките на „Действия по линия на сближаването за бежанците в Европа“ (CARE), се разширява, като се предлага допълнителна подкрепа и допълнителна гъвкавост за финансирането по линия на политиката на сближаване.

С пакета се въвеждат три промени в законодателството в областта на политиката на сближаване за периодите 2014—2020 г. и 2021—2027 г. с цел допълнително ускоряване и опростяване на подкрепата, която държавите членки оказват за интеграцията на граждани на трети държави, като същевременно продължават да работят за възстановяването на регионите от пандемията от COVID-19:

·       Повече подкрепа за тези, които приемат разселени лица — държави членки, местни власти и организации на гражданското общество

·       Гаранции, че инвестициите отиват там, където са необходими

·       Практическа подкрепа за решаване на проблема със забавеното изпълнение на проекти

c