Неделя, 03 март 2024

03.03.2024

Последвайте ни

По половин тон боклук средно изхвърлят жителите на област Добрич

Намаляват количеството на отпадъците, които образуват жителите на област Добрич, сочат данните на Националния статистически институт за 2016 г. Според тях, събрания боклук средно на човек от населението на областта е 427 кг, докато предходната година той е бил с 84 кг по-малко. По този показател България, както и област Добрич, са под средната норма за Европа, която е 480 кг. Общото количество на образуваните битови отпадъци през 2016 г. е 73 хил. тона, което е близо 20 на сто по-малко в сравнение с 2015 година. Увеличава се обаче делът на отпадъците, които се предават за предварително третиране. Статистиката отчита, че продължава изграждането на регионални системи за управление на битовите отпадъци. Същевременно се закриват изградени в миналото депа за битови отпадъци, които не отговарят на екологичните изисквания. Общият брой на регистрираните депа в експлоатация за страната през 2016 г. е 125, като част от тях са съоръжения от регионалните системи за управление на битовите отпадъци. В област Добрич регистрираните депа през 2016 г. са три. През годината се е увеличил и делът на населението в област Добрич, което е обхванато от системи за организирано сметосъбиране и сметоизвозване, и през 2016 г. достига 94.8% от общото население на областта, а за страната този показател е 99.7%. Това се дължи на въвеждането на организирани системи за сметоизвозване в нови населени места.  
c