Неделя, 25 февруари 2024

25.02.2024

Последвайте ни

Първокласници с час по предприемачество в СУ „Л. Каравелов”

На демонстрационен час по Технологии и предприемачество в 1 "б" клас с класен ръководител Мария Петрова, присъстваха преподавателите от СУ „Любен Каравелов”. Техен гост-лектор беше проф. Георги Иванов - автор на учебника, по който от тази учебна година се работи в начална образователна степен на добричкото училище. За това, кое и как следва да се случва по време на един учебен час, беше дошъл екипът на проф. Иванов. Що касае реакциите и ролята на децата през 40-те минути по Технологии и предприемачество, днес - едва ли преживяното и научено ще избледнее скоро от съзнанието, както на учениците, така и на присъствалите на демонстрацията преподаватели от учебното заведение. Георги Иванов е Професор в Тракийски университет - Стара Загора, а колегата му Ангелина Калинова е докторант и учител същевременно, както и съавтор на учебниците по Технологии и предприемачество. Ето какво сподели пред ПроНюз Добрич, проф. Иванов: "С новото наименование на учебната дисциплина „Технологии и предприемачество”, се променя и самата философия на обучението. Днес с колегата Ангелина Калинова сме тук, за да покажем на колегите от училището, как се работи по тази нова философия. В своята същината, тя е изключително простичка – от всички, не бива да се изисква всичко, а по-скоро децата да бъдат мотивирани да участват, да изживяват радост и чувство на удовлетвореност в процеса. Това е и същината на урока днес – те няма да са в ролята на разбиращи, че всички сме в урок. Ние сме в едно забавление, чрез което те усвояват знания, формират умения, и то умения да работят в екип - това е нашата цел, независимо от факта, че децата са с различни познавателни и практически възможности, с различен социален опит. В тази начална училищна възраст, това са деца, които трябва да изпитват радост –именно  за това сме подготвили материал с диферинцирано  учебно съдържание, благодарение на което да успяват децата с обучителни проблеми, и децата с нормален темп на развитие и такива с изпреварващо развитие. В масовото училище има и деца със специални образователни потребности – учебника е ориентиран към абсолютно всички изброени групи от тях. Идеята днес, лично аз да поема отговорността за изнасяне на урока, е именно, за да могат абсолютно  всички колеги да видят и усетят какви са предимствата на този учебник – око да види, ръка да пипне. Преподавателите в това училище работят с моят учебник от началото на тази учебна година, и въпреки това държаха да дойде лично автора, за да представи как на практика работи тази методология. Всичко което сме направили и продължаваме да вършим е изпълнено с много любов към децата. Учебниците за първи клас са по новата учебна програма и са нововъведение от тази учебна година. Онова, което сме заложили като философия в своите учебници за 1-4 клас, малко по-трудно може да се осъществи в по-горен курс, тъй като хората, които са правили учебните програми, просто не са познавали съвременните деца. Съвременните деца имат една особеност, в сравнение с децата от предходните поколения - те работят със смарт технологии и се стремят към бърз успех. Поради това и четивната им техника не е на това предварително заложено равнище, абстрактно-логическото мислене не е на нужното ниво, а в същото време учебното съдържание предвидено за 7-8-и клас е изтеглено още в 5-6-и клас, от хората писали учебните програми. За това децата в среден курс изпитват огромна трудност и един от най-омразните  предмети в училище в 5-7 клас е предмета Технологии и предприемачество, тъй като вече е подменен тезиса – вместо да се реализира учене чрез правене, се получава учене чрез говорене.  С колегата ми сме решили и правим проби в това отношение – постарали сме се да направим сме недефинитивни учебници, не подчинени на аксиоматичния подход, а на един осъвременен конструктивистки подход, базиращ се на постановките на Адлер, разбира се и отчасти на Валдорфската педагогика".  
c