Понеделник, 26 февруари 2024

26.02.2024

Последвайте ни

Отстраниха шест проекта от конкурса за центъра, екипът от Добрич влезе в тройката

Шест проекта, сред които и класираният на трето място проект на турски екип, са отстранени от конкурса, става ясно от съобщение на Община Добрич. От там информират, че след разглеждане на документите по допустимост, международното жури предлага на възложителя да бъдат отстранени от класирането шест проекта, които не отговарят на критерия цена. Сред тях е проект с индивидуален уникален номер 971 на Can Kubin – Турция, предложил проектна стойност 18 781 835,49 лева.

Равнопоставеността на участниците е основен принцип, залегнал в чл.2, ал.1, т.1 ЗОП. Представянето на проект, който не е съобразен с предварително установените условия, нарушава стопанския баланс и именно с цел защита интересите на икономическите оператори, които са изготвили съвестно и коректно своите проекти, тя следва да бъде отстранена от конкурсната процедура. Подобни проекти са несъпоставими с всички останали, които са посочили коректно проектна стойност на строежа. Аналогична е ситуацията с проектите, които съдържат проектна стойност на строежа, надхвърляща максималния разполагаем финансов ресурс на възложителя. Въз основа на това журито отправя следните предложения до възложителя:

- Проект с индивидуален уникален номер 115, предложил проектна стойност „0“ да бъде отстранен от участие в конкурса на основание чл.107, т.2, б.“а“ ЗОП, поради това, че представеният проект не отговаря на предварително обявените условия;

- Проект с индивидуален уникален номер 238, предложил проектна стойност „0“ да бъде отстранен от участие в конкурса на основание чл.107, т.2, б.“а“ ЗОП, поради това, че представеният проект не отговаря на предварително обявените условия;

- Проект с индивидуален уникален номер 285, предложил проектна стойност „0“ да бъде отстранен от участие в конкурса на основание чл.107, т.2, б.“а“ ЗОП, поради това, че представеният проект не отговаря на предварително обявените условия;

- Проект с индивидуален уникален номер 683, предложил проектна стойност „9 904 740,00“ да бъде отстранен от участие в конкурса на основание чл.107, т.2, б.“а“ ЗОП, поради това, че представеният проект не отговаря на предварително обявените условия;

- Проект с индивидуален уникален номер 967, предложил проектна стойност „0“ да бъде отстранен от участие в конкурса на основание чл.107, т.2, б.“а“ ЗОП, поради това, че представеният проект не отговаря на предварително обявените условия;

- Проект с индивидуален уникален номер 971, предложил проектна стойност „18 781 835,49“ да бъде отстранен от участие в конкурса на основание чл.107, т.2, б.“а“ ЗОП, поради това, че представеният проект не отговаря на предварително обявените условия.

В резултат на това в крайното класиране на първо място е класиран проектът на Обединение „Плейсмейк – Дизайн Груп Студио“, България. Повече за проекта вижте тук:

https://pronewsdobrich.bg/2022/12/22/vizhte-proekta-za-tsentara-na-dobrich-koyto-zhurito-klasira-na-parvo-myasto-v-konkursa/

Второ място се присъжда на конкурсен проект с присъден индивидуален номер 498  -Консорциум „ЕНИ КАЛЪР ПОНИ НССН“, България

https://pronewsdobrich.bg/2022/12/23/predstavyame-proekta-za-tsentara-na-dobrich-klasiran-vtori-ot-zhurito-na-konkursa/

На трето място е конкурсен проект с присъден индивидуален номер 768  на "Проектантско бюро Албена" ООД, България. При първоначално обявените резултати проектът на екипа от Добрич беше на четвърто място, но след отрстраняването на турския проект, е сред отличените три.

https://pronewsdobrich.bg/2022/12/21/proektat-na-ekip-ot-dobrich-e-klasiran-chetvarti-v-konkursa-za-tsentara-na-grada/

На интернет – страницата на Община Добрич www.dobrich.bg. вече е активна анкета, на която гражданите на Добрич могат да гласуват от днес до 16.00 часа на 29 декември 2022 г.

c