Неделя, 03 март 2024

03.03.2024

Последвайте ни

Откриват нов Клуб на пенсионера в жк „Дружба 3“ в Добрич

Предложение за откриване на нов пенсионерски клуб – в квартал „Дружба 3“ внася на предстоящото заседание на Общинския съвет заместник-кметът д-р Емилия Баева.

На територията на Община град Добрич функционират 9 Клуба на пенсионера. Те са ситуирани в кварталите „Рилци“, „Югоизток“, „Запад“, „Север – 1“, „Христо Ботев“ и в Централна градска част.

В Община град Добрич е постъпило заявление за разкриване на нов Клуб на пенсионера в ж.к. „Дружба 3“. Мотивите са както площта на жилищния квартал, така и наличието на много хора в пенсионна възраст в него, както и липсата на такъв клуб в района и невъзможността, най-близкият – този на ул. „Дунав“, да приеме всички желаещи.

Заявлението е подкрепено от 154 пенсионери. В тази връзка от Община град Добрич предлагат за целта подходящо помещение, което се намира в бившето СУ „Дора Габе“.

Сградата е общинска собственост и е с учредено право за безвъзмездно ползване върху общински имот от Народно читалище „Добрич – 2017 г.“

Читалището е дало съгласие за нуждите на новия пенсионерски клуб да се използват две помещения на първи етаж на сградата, както и намиращия се в близост самостоятелен санитарен възел. Средствата за издръжка на новия клуб ще бъдат осигурени в рамките на бюджетна дейност „Клубове на пенсионера, инвалида и др.“

Д-р Емилия Баева, която е вносител на докладната записка, предлага Общинският съвет да даде  съгласие, Община град Добрич да открие нов Клуб на пенсионера в жк „Дружба III“, като възлага на кмета да изпълни последващите действия, за да се разкрие клубът. 

c