Неделя, 03 март 2024

03.03.2024

Последвайте ни

От полунощ на 7 февруари се затягат противоепидемичните мерки в област Добрич

Със Заповед на директора на РЗИ Добрич д-р Светла Ангелова от 00:00 часа на 7 февруари се въвеждат противоепидемични мерки на територията на областта.

Преустановяват се провеждането на занимания по интереси, с изключение на заниманията по интереси в рамките на целодневната организация, които се провеждат без смесване на ученици от различни паралелки в училищата от всички общини на област Добрич, с изключение на община Крушари.

Преустановява се присъственият учебен процес за учениците от пети, шести, осми, девети и единадесети клас в общини Добрич, Балчик, Каварна и Шабла. Обучението от разстояние в електронна среда за тези ученици се организира със заповед на министъра на образованието и науката.

Спират се посещенията на непълнолетни лица в търговските центрове тип МОЛ, кина, клубове, включително компютърни зали, заведения за хранене и развлечения, без законен настойник (родител или друго лице, полагащо грижи за непълнолетния).

Въвежда се ограничение до 50% в капацитет/работна площ/брой лица в обектите и дейностите със значение за общественото здраве (всички обекти с обществено предназначение, фитнес зали, игрални зали, зали за концерти и спортни мероприятия, заведения за хранене и развлечения и др.), при спазване на подхода със „Зелен сертификат“.

Ограничава се работното време до 22 часа за игралните зали, казината и заведенията за хранене и развлечения по смисъла на чл. 124 от Закона за туризма, включително и тези към местата за настаняване, при спазване на подхода със „Зелен сертификат“.

Временните противоепидемични мерки, определени с настоящата заповед, ще бъдат променени в зависимост от развитието на епидемичната ситуация на територията на област Добрич.

c