Понеделник, 26 февруари 2024

26.02.2024

Последвайте ни

Организират публично обсъждане за актуализация на бюджета и капиталовата програма на Община Добрич

Публично обсъждане на предложение за актуализация на бюджета и актуализация на капиталовата програма на Община град Добрич за 2021 година ще се проведе в Добрич.

Събитието ще се състои на 25 октомври от 15.00 часа в голямата заседателна зала на Община град Добрич. Обсъждането ще бъде неприсъствено чрез платформа WEBEX за видеоконферентна връзка, отговаряща на изискванията за мрежова информационна сигурност, чрез линка https://dobrich.webex.com/meet/webex .

Администрацията очаква мнения, препоръки и предложения в деловодството на Община град Добрич, на електронен адрес priemna@dobrich.bg, или на телефон 058/600 416 и 058/600 001, вътрешен 258, до 17:00 часа на 25.10.2021 година.

За постъпилите становища и предложения от публичното обсъждане ще бъде съставен протокол, който ще бъде публикуван на интернет страницата на Община град Добрич и ще се приложи към проекта за актуализация на общинския бюджет при внасянето му за разглеждане от Общински съвет.

c