Понеделник, 15 април 2024

15.04.2024

Последвайте ни

Община Добричка отличи дейци на просветата и културата

Община Добричка отличи дейци на просветата и културата на празничния концерт по случай 24 май – Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост. Отличието за цялостен принос в краеведството и краезнанието за Добруджа, за ценен принос в сравнителното литературознание с изследванията и анализите на творчеството на Дора Габе, Йордан Йовков, Гогол, и Пушкин бе присъдено на Рада Въртунинска. Тя получи отличието си от кмета на Общината инж. Тошко Петков. Рада Въртунинска има издадени 22 книги – исторически и краеведски очерци, романи, есета за исторически събития, свързани с Добруджа и именитидобруджанци. Книгите на Рада Въртунинска се намират в престижни световни библиотеки – във Вашингтон, Ню Йорк, Лондон, Париж, Тимишоара, Москва. С плакет, книга и цвете бяха наградени две читалища: Народно читалище „Георги Тодоров-1940г.“, село Владимирово -  за дългогодишна културно-просветна дейност и безспорен принос за културното развитие на селото. Народно читалище „ Светлина-1940г.“, с.Ловчанци - за дългогодишна културно-просветна дейност, за поддържане огъня на знанието, за съхраняване и развиване на българските традиции и обичаи, за принос в опазването, съхранението, популяризирането и развитието  на добруджанския фолклор, за достойно представяне на община Добричка в общински, регионални, национални и международни културни прояви. Наградени от кмета бяха  учителски колективи и директори на училища: Теменужка Иванова Николова - директор на Основно училище „Климент Охридски“ село Смолница, колективът на Средно училище „Никола Вапцаров“ село Карапелит с директор Ивелина Тончева, колективът на Обединено училище „Добри Войников“ село Победа с директор Галина Тошкова. Наградени бяха и директори на детски градини. Плакет, книга и цвете получиха Василка Михалева-директор на Детска градина в с. Черна, Галина Андонова -директор на Детска градина, с.Одърци.   За 24 май бяха отличени следните учители в училища: Иринка Георгиева Купенова – старши учител в Основно училище„Отец Паисий“ с. Батово, Недрет Неджет Ахмед – старши учител в Основно училище „Васил Левски“  с. Божурово, Снежанка Маринова Иванова – старши учител прогимназиален етап в Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Ведрина, Стойчо Балушев Димов – старши учител  вОсновно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Дончево, Магдалена Иванова Костадинова  - старши учител в Основно училище „Стефан Караджа“ с. Житница, Райна Петрова Василева – старши учител по руски език в Средно училище „Никола Вапцаров“ с. Карапелит, Янка Иванова Василева – старши учител в Основно училище „Неофит Рилски“ с. Ловчанци, Мариянка Иванова Йорданова – учител в Основно училище „Отец Паисий“ с. Овчарово, Донка Петрова Ангелова – старши учител в Обединено училище „Добри Войников“ с. Победа, Иван Колев Иванов – дългогодишен начален учител вОсновно училище „Климент Охридски“ с. Смолница, Маргарита Атанасова Тодорова – старши учител по математика, физика и информационни технологии в Обединено училище „Пейо К. Яворов“ с. Стефаново, Парашкева Колева Стаменова – старши учител начален етап  в Основно училище „Христо Ботев“ с. Стожер, Гинка Иванова Милева – старши учител в Основно училище „Васил Левски“ с. Хитово. Кметът отличи и изявени ученици от община Добричка: Налян Назми Карани – ученичка в Основно училище „Васил Левски“  с. Божурово, Ергюл Ремзи Юсеин – ученичка от ІІ клас в Обединено училище „Добри Войников“ с. Победа, Григорий Владиславович Буруцкий – ученик от VІ клас в Обединено училище „Добри Войников“ с. Победа, Ипек Тенур Люман – ученичка от VІ клас в Основно училище „Климент Охридски“ с. Смолница, Зехра Ремзи Неязи – ученичка от VІ клас в Основно училище „Климент Охридски“ с. Смолница, Габриела Светлева Любенова – ученичка от VІ клас в Основно училище „Климент Охридски“ с. Смолница, Марияна Магдаленова Стоянова  – ученичка от VІ клас в Основно училище „Климент Охридски“ с. Смолница, Александра Станимирова Неделчева – ученичка от VІ клас в Основно училище „Христо Ботев“ с. Стожер, Мелица Величкова Стоянова - ученичка от VІ клас в Основно училище „Христо Ботев“ с. Стожер, Мартин Красимиров Николов-ученик от VІ клас в Основно училище „Христо Ботев“ с. Стожер, Иван Красимиров Николов-ученик от VІ клас в Основно училище „Христо Ботев“ с. Стожер, Диляра Севдалинова Деянова- ученичка от VІ клас в Основно училище „Христо Ботев“ с. Стожер, Мерал Саметов Сюлейманов – ученик от V клас в Основно училище „Христо Ботев“ с. Стожер, Кадер Сезгин Ахмед – ученик от VІ клас в Основно училище „Стефан Караджа“ с. Житница, Севдет Билгин Исмет – ученик от VІІ клас в Основно училище „Стефан Караджа“ с. Житница, Димитричка Атанасова Генчева – ученичка от І клас в Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Дончево, Ивелина Руменова Стоянова – ученичка от V клас в Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Дончево, Айтач Нуридин Ахмед – ученик от VІІ клас в Основно училище „Васил Левски“ с. Хитово, Дуйгу Ергин Асан – ученичка от ІІ клас в Основно училище „Васил Левски“ с. Хитово, Елиза Несторова Росенова – ученичка от ІІІ клас в Основно училище „Васил Левски“ с. Хитово, Дамла Ерин Асан – ученичка от VІІ клас в Основно училище „Васил Левски“ с. Хитово, Джан Мемет Акиф – ученик от V клас в Основно училище „Васил Левски“ с. Хитово, Толга Бюлент Мустафа – ученик от VІІ клас в Основно училище „Васил Левски“ с. Хитово,  Ебру Юсеин Али – ученичка от V клас в Основно училище „Отец Паисий“ с. Овчарово.

Снимки: Агенция "Добруджа"

 
c