Неделя, 21 април 2024

21.04.2024

Последвайте ни

Община Добричка организира българско-румънски форум за реакция при кризи

Форум за популяризиране на мерките за по-добра защита на населението в трансграничния регион Кълъраш - Добрич при извънредни ситуации ще се проведе на 1 и 2 декември. Той се организира от Община Добричка, която е водещ партньор по проект ROBG - 415 „Съвместно управление на риска и партньорство в трансграничен регион „Кълъраш – Добрич“, финансиран по програма INTERREG V-A Румъния – България. Осъществява се в сътрудничество с Инспектората за извънредни ситуации "Barbu Stirbei" на окръг Кълъраш, Румъния. 

Основната цел на  проекта е да се създаде устойчиво партньорство от двете страни на границата за ранно предупреждение и адекватна реакция в извънредни ситуации и обмен на информация и ресурси, както на институционално ниво, така и сред широката общественост и доброволните формирования.

За постигане на тази цел се организираха поредица от семинари за представяне на Съвместната стратегия и Съвместен план за действие, разработени по проект ROBG 415 „Съвместно управление на риска и партньорство в трансграничен регион „Кълъраш – Добрич”. Създадена е Партньорска мрежа за съвместни действия и реакция при извънредни ситуации от държавни и местни власти и институции на територията на област Добрич и окръг Кълъраш.

Форумът е финална част от семинарите. Той ще се проведе на 1 и 2 декември 2022 г. в заседателната зала на Община Добричка, на адрес България, град Добрич, ул. „Независимост“ №20.

В него ще вземат участие представители на институции, отговорни за управлението, мониторинга и превенцията при природни бедствия и такива, предизвикани от производствени аварии. Те ще имат възможност да представят своя опит и стратегия за действие при възникване на кризисни ситуации, да задават въпроси и да участват в дискусии. Дневният ред на събитието предвижда и обсъждане на бъдещи съвместни дейности и проекти.

Този форум ще бъде основата за участието на партньорите за бъдеща подкрепа за  съвместни действия при извънредни екстремни ситуации.

c