Неделя, 03 март 2024

03.03.2024

Последвайте ни

Община Балчик въвежда иновативно електронно управление

В община Балчик ще се въведе иновативно електронно управление с подкрепата на програмата за трансгранично сътрудничество "Interreg V-A Румъния-България", съобщи на пресконференция заместник-кметът Димитрин Димитров, който е и ръководител на проекта. По думите му с предстоящото разработване на дигитална интерактивна карта на Балчик и електронизацията на редица услуги за гражданите и бизнеса общината дава сериозен принос към усилията в страната за създаване на електронно правителство. Новата интегрирана информационна система за управление на общината ще консолидира всички финансови потоци, ще автоматизира дейността на общинските служители, обслужването на клиентите, ще дава възможност за автоматично осчетоводяване на всички операции и ще предоставя електронни услуги на гражданите и фирми, поясниха от екипа на проекта. Системата ще разполага с модули за управление на документооборота, на общинската собственост, устройство на територията, на проекти и договори, на местни данъци и такси и други. Дигиталната интерактивна карта ще улеснява туристи, инвеститори и местната общност с информация за културни и исторически забележителности, хотели, общински и държавни институции, търговски обекти, медицински центрове, магазини и други. Проектът, в който Балчик си партнира с румънската община Наводари, ще създаде с ресурс от над 427 000 евро мрежа за интелигентно сътрудничество между черноморските общности в региона. Това ще ни помогне да намерим общи решения на проблеми в социалната сфера, заетостта, здравеопазването и други сектори, заяви заместник-кметът на Наводари Лиляна Мара.
c