Сряда, 29 май 2024

29.05.2024

Последвайте ни

Областният управител обжалва в съда решения на ОбС Добрич за нов дълг и промяна на предишен

С жалбите си Йорданка Костадинова моли съдът да обяви двете решения за незаконосъобразни

Областният управител Йорданка Костадинова подаде жалби до Административния съд в Добрич срещу две решения на Общинския съвет, които тя върна за ново разглеждане, но това не се случи.

Спряно е решение от юлската сесия на Общинския съвет, с което се дава съгласие средствата от дългосрочния дълг от 10 милиона лева, поет през 2021 г. да се използват, освен за ремонт на улици и тротоари, и за подземна улична инфраструктура. 

Не всички предвидени за ремонт улици в Добрич ще бъдат изпълнени с кредита от 10 млн. лв.

В Закона за общинския дълг не е предвидена законова възможност един вече поет дългосрочен дълг с определено предназначение да бъде променян, като се добавят или отпадат определени дейности, посочва в решението си областният управител. „По този начин се извършва промяна на дълга, като се добавят дейности, които не са били включени в първоначалния такъв. Това е равносилно на поемането на нов дълг, за което ОбС не може да взема решения след изтичането на 39 месеца от неговото избиране. „В конкретния случай, този срок е изтекъл поради което решението е незаконосъобразно“, се казва в решението на Костадинова. Тя връща решението за ново обсъждане.

Освен това, с решението, с което се добавят нови дейности, не става ясно дали заложените с решението от 2021 г. дейности ще бъдат изпълнени,  посочва Йорданка Костадинова. „Няма предоставена информация кои дейности са изпълнени и кои не са. В решението е гласувано още и сключване на анекс към договора за одобрените дейности, за да се направи подземна инфраструктура. Това означава, че, за да се направят две улици с подземна инфраструктура, ще се наложи отпадане на ремонта на заложените с решението от 2021 г. улици. Така формулирано не става ясно колко и кои граждани ще бъдат ощетени и няма да бъдат ремонтирани улиците, които са заложени в програмата и са одобрени от общинските съветници“, заявява още областният управител.

Кметът предлага поемане на нов дълг от 530 000 лева – за „Индустриален парк Добрич“

Аналогична е ситуацията и с другото върнато решение - за поемане на нов дългосрочен дълг на стойност 530 000 лева за възлагане с „Техпарк инженеринг“ ЕООД изготвяне на „Подробно Прединвестиционно проучване на „Индустриален парк Добрич“ за определяне на инвестиционно намерение, необходимо за кандидатстване на „Индустриален парк Добрич“ ЕООД. Костадинова посочва, че това е незаконно, тъй като решението е прието след изтичането на 39 месеца от избирането на общинския съвет и е в нарушение на Закона за общинския дълг. Затова тя го връща за ново обсъждане.

ЗМСМА предвижда върнатото за ново обсъждане решение да се разгледа в 14-дневен срок. В случая той е изтекъл на 18 август. След тази дата в областна администрация не е получена информация и не са предоставени доказателства за неговото разглеждане от Общински съвет. Няма данни ОбС да се е произнесъл по върнатото за ново обсъждане решение. Законът предвижда в такъв случай възможност областният управител да го обжалва пред Административния съд. С жалбите си Йорданка Костадинова моли съдът да обяви двете решения за незаконосъобразни.

c