Събота, 25 май 2024

25.05.2024

Последвайте ни

Официално откриха първия етап от новото рибарско селище в село Крапец

Новоизграденото „Рибарско селище – с. Крапец – Етап I“ бе официално открито на Богоявление. Лентата прерязаха областният управител Йорданка Костадинова, кметът на Община Шабла Мариян Жечев и председателят на общинския съвет в Шабла д-р Йорданка Стоева.

Проектът е финансиран по процедура „Инвестиции в многообразна публична инфраструктура свързана с рибарската общност и морския потенциал на територията“ на Местна инициативна рибарска група Шабла – Каварна – Балчик.

Целта на проекта бе да се насърчи социалното благополучие, намаляването на бедността и икономическото развитие в територията на МИРГ Шабла-Каварна-Балчик, чрез инвестиции в подобряване средата на живот. Той бе в съответствие и със следната специфична цел на ВОМР:  „насърчаване на социалното благополучие и културното наследство в районите за рибарство и аквакултури, включително рибарството, аквакултурите и морското културно наследство.

Рибарското селище бе изградено в с. Крапец. Реализацията се осъществи на етапно строителство. По проекта се реализира  етап I, който обхващаше изграждане на работилница за ремонт на рибарски лодки, паркинг за леки автомобили, рампа с усилена настилка, която се използва за достъп до новите установки за стациониране на лодки.
Общата стойност на проекта бе в размер на 449 277,43 лв. без ДДС.

Предстои да се търси възможност за осигуряване на допълнително финансиране за осъществяване на втори етап от инвестиционния проект. Той предвижда изграждане на еднотипни едноетажни постройки с предназначение за складови дейности – за съхранение на риболовни принадлежности и инвентар, както и паркинг за леки автомобили.

c