Понеделник, 22 юли 2024

22.07.2024

Последвайте ни

Не всички предвидени за ремонт улици в Добрич ще бъдат изпълнени с кредита от 10 млн. лв.

Общинският съвет прие в сумата да се включи и реконструкция на подземна инфраструктура

Общинският съвет на Добрич даде съгласие да се направи промяна на предназначението на дългосрочния кредит от 10 милиона лева, изтеглен от Общината през 2021 г. за реализация на инвестиционен проект “Основен ремонт и рехабилитация на улици и тротоари в град Добрич“. В докладната записка на кмета Йордан Йорданов се пояснява, че в процеса на ремонта на улиците е възникнала необходимост да бъдат извършени дейности и за ремонт и рехабилитация на подземната улична инфраструктура. Затова той предложи предназначението на кредита да се допълни и да стане „Основен ремонт и рехабилитация на улици, тротоари и подземна улична инфраструктура в град Добрич“, което бе прието от съветниците.

Предложението бе прието с 21 гласа „за“, 1 против и 10 въздържали се. Стана ясно обаче, че заради необходимостта да се направи реконструкция на подземната инфраструктура, от проекта ще отпаднат улици, предвидени за ремонт.

Точката от дневния ред на сесията предизвика дебати в залата. Арх. Емилия Добрева, която е председател на Постоянната комисия по устройство на територията, обяви, че Комисията не подкрепя включването на подземната инфраструктура в кредита. „За нея трябва да отидат около 1,2 млн. лева, което означава, че от списъка трябва да отпаднат още улици за рехабилитиране“, заяви тя. Добрева посочи, че трябва да се намерят средства от целевите разходи на капиталовата програма или други разходи на общината и да се насочат за подземната инфраструктура - още повече че за някои от тези належащи реконструкции на водопроводи и канализация има изготвени инвестиционни проекти. „Въпросът е да се търсят други средства на Общината, а не от дългосрочния дълг за ремонт на улици и тротоари“, посочи тя.

Иво Пенчев също коментира казуса. „На миналата сесия заявихте, че от този кредит са използвани 7,2 млн. лв. Колко допълнителни пари са използвани през последния месец? Кметът заяви, че визираните пет улици, които не са направени през отчетния период, само са били капарирани с 30% и стана ясно, че изплатеният аванс е 1,1 млн. лв. Ако това наистина е така, в което се съмнявам, означава, че по тези улици имаме да разплащаме още 3,3 млн. лв. Т.е. вече надхвърляме бюджета от 10 млн. лв., а не сме направили и половината от улиците“, заяви Пенчев. Той посочи, че има крещяща необходимост от ремонт на подземна инфраструктура и подчерта, че подкрепя решението на Комисията да се търсят възможности от общинския бюджет.

Йордан Йорданов разясни, че целият кредит не е един договор, а различни договори за различни участъци, като са плащани са аванси. Предстои тази седмица да започне работа по улиците „Велико Търново“ и „Загоре“. Кметът обясни, че изработените средства от кредита до момента са 6,1 млн. лв., с включените аванси за ул. „Велико Търново“ и „Загоре“, които са платени, но работата още не е извършена.

„Имаме останали около 4 млн. лв., които да ползваме за належащата на някои участъци смяна на водопровод. Например ул. „Ген. Колев“ е направена до ул. „Захари Стоянов“, защото водопроводът от „Захари Стоянов“ до бул. „3 март“ е изключително компрометиран. Водопроводът по „Трети път“ също трябва да се подмени. След като започна подмяна на бордюри и обследване на трасето, се наложи смяната му. Ул. „Хан Тервел“ - няма никаква икономическа логика да я асфалтираме и после да копаем за водопровод. „Ул. Вардар“ също е в тежко състояние – водопроводът е много лош. Искаме само тези водопроводи да направим. Няма никаква възможност Общината да поеме този разход. Ще има още пари, за още улици. Ако днес например не бъде взето решението, „Трети път“ ще остане разкопан“, коментира Йорданов.

Зам.-кметът Пенчо Керванов съобщи, че от общо 69 улици до момент са извършени ремонти на 34 улици.

Герман Германов посочи, че няма как да се намерят още 1-2 млн. лв. от бюджета, при положение че още няма приет републикански бюджет. „С решението от кредита да направим подземна инфраструктура може да направим по-малко улици, но да го направим качествено, вместо някои да бъдат закърпени и догодина да ги ремонтираме отново“, каза Германов.

В залата стана ясно, че не всички улици от планираните 69 ще могат да се ремонтират от този кредит. По думите на инж. Керванов критерият за това кои ще останат в проекта е натовареност и близост до обществени места. Той допълни, че до няколко дни ще започне ремонтът на улиците „В. Търново“ и „Загоре“. Съветници подчертаха, че отпадането от проекта не означава, че улиците няма да бъдат ремонтирани.

c