Четвъртък, 20 юни 2024

20.06.2024

Последвайте ни

Започна академичната 2023-2024 година в Колеж - Добрич

Курсистите изучават педагогика, информационни технологии и растителна защита

Откриха академичната 2023-2024 година в колежа на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” гр. Шумен в Добрич. Гости на официалната церемония бяха Областният управител Йорданка Костадинова, Аспарух Атанасов от Технически колеж и зам.-кметът на Община град Добрич Елка Димова.

В приветствието си към студентите – първокурсници и преподавателите в учебното заведение, областният управител заяви увереност, че заедно  ще продължат да пишат успешно историята на учебното заведение, което вече отбеляза 50-годишен юбилей. Костадинова пожела здраве и успешна академична година и „На добър час!“ на младите хора и техните преподаватели.

Колежът в Добрич е приемник на Института за детски и начални учители, създаден през 1972 година. През годините се утвърждава като център за подготовка на висококвалифицирани специалисти за Североизточна България в различни области на висшето образование.  

Мисията, целите и задачите на Колеж – Добрич са приложение на идеята за неговото място в контекста на развитието на социално-икономическия и духовен живот на страната. Те са в съответствие с мисията на ШУ ”Епископ Константин Преславски” и отговарят на вида на институцията, названието й, предмета и съдържанието на неговата дейност, на специалностите и образователно-квалификационната степен.

В колежа в момента се изучават Информатика и информационни технологии, Начална училищна педагогика и информационни технологии, Начална училищна педагогика и чужд език (Английски език), Предучилищна педагогика и чужд език (Английски език) и Растителна защита.

c