Понеделник, 26 февруари 2024

26.02.2024

Последвайте ни

Най-много се женят в Добрич

Областите Добрич и Разград са с най-много сключени бракове на 1000 души от населението. Най-малко се женят в област Враца. Това сочат данните на Националния статистически институт за демографските процеси през изминалата година. Броят на сключените бракове в страната през 2017 г. е най-висок за последните 13 години. През 2017 г. са регистрирани общо 28 593 брака, което е с 1790 повече спрямо 2016 г. Коефициентът на брачност е 4% на 1000 души. Това е най-високото ниво от 2005 г., когато коефициентът е 4.3%. Три четвърти от всички регистрирани бракове са сред населението в градовете, уточняват от НСИ. Средната възраст при сключване на брак за мъжете и жените е съответно 31.4 и 28.4 години. Броят на разводите през 2017 г. е 10 411, което е със 192 по-малко от регистрираните през 2016 г. Средната продължителност на брака до неговото прекратяване е 15.8 години. От Националния статистически институт отчитат спад в раждаемостта. През 2017 г. в страната са регистрирани 64 359 родени деца, което е с 1029 деца по-малко спрямо 2016 г. Най-висока е раждаемостта в областите Сливен, София, Стара Загора и Пловдив. Най-ниски стойности се наблюдават в областите Габрово и Видин. Броят на починалите продължава да расте, като за миналата година те са 109 791 души. Това е с 2211 души повече спрямо 2016 г. Равнището на общата смъртност на населението в България е най-високо сред европейските страни, отчита НСИ. Средната продължителност на предстоящия живот, изчислена за периода 2015 - 2017 г., е 74.8 години и спрямо предходния период (2014 - 2016 г.) се увеличава с 0.1 години. Средната възраст на населението на България през 2017 г. е 43.6 години.  
c