Сряда, 29 май 2024

29.05.2024

Последвайте ни

Над 990 декларации за облагане с корпоративни данъци са подадени в Добрич

От местния офис очакват близо 6 хиляди дружества да декларират финансовия си резултат за миналата 2022 година

Близо 1000 добруджански фирми подадоха годишните си данъчни декларации за облагане с корпоративни данъци през първите 30 дни от данъчната кампания. Тази година дружествата са по-активни при декларирането на финансовия си резултат в сравнение с предходната година. Отчетен е ръст от 5 % на подадените до настоящия момент декларации за облагане с корпоративни данъци, информират от НАП Добрич.

От 1 март фирмите подават годишните си декларации за облагане с корпоративни данъци през Портала за е-услуги на НАП. Декларацията се подава само по интернет с квалифициран електронен подпис (КЕП). Срокът за подаване изтича на 30 юни 2023 г, напомнят от НАП. Това е срокът, в който се декларира данък върху разходите, данък върху приходите на бюджетните предприятия, както и данък върху дейността от опериране на кораби.

Физическите лица, извършващи дейност като търговци, еднолични търговци и земеделски стопани, избрали този ред на облагане, също подават декларациите си до 30 юни. Те декларират доходите си онлайн, чрез Портала за електронни услуги на приходната агенция, достъпни с персонален идентификационен код (ПИК) на НАП или с електронен подпис. 

Дължимите данъци, декларирани с годишната данъчна декларация, следва да се внесат в същия срок. Плащането може да се извърши по интернет чрез виртуалния ПОС терминал на НАП (е-услугата за плащане с карти), чрез физически ПОС терминали в офис за обслужване в Добрич, с платежно нареждане/вносна бележка или пощенски запис по съответните сметки на компетентната ТД на НАП. Точният размер на данъка може да бъде проверен в е-услугата „Справка за задълженията с възможност за извършване на плащане“ или на място в офиса за обслужване.

Информация за попълване и подаване на данъчни и осигурителни декларации и внасяне на суми към бюджета може да бъде получена и на телефоните на Информационния център на НАП: 0700 18 700 или 02 9859 6801, на цена, съобразно тарифата на съответния оператор или в сайта на приходната агенция.

c