Събота, 02 март 2024

02.03.2024

Последвайте ни

На 11 декември отбелязваме Международния ден на планините

На 11 декември отбелязваме Международния ден на планините. Тази година темата на деня е „Да възстановим планинските екосистеми“.

Планините са естествени бижута, които трябва да ценим. Те са дом на 15% от населението на света и са домакин на около половината от горещите точки на биоразнообразието в света. Те осигуряват прясна вода за всекидневния живот на половината от човечеството, помагат за поддържане на земеделието и доставят чиста енергия и лекарства.

За съжаление, планините са застрашени от изменението на климата, прекомерната експлоатация и замърсяването, което увеличава риска за хората и планетата.

Тъй като глобалният климат продължава да се затопля, планинските ледници се топят, което засяга доставките на прясна вода надолу по течението, а планинските хора - едни от най-бедните в света - са изправени пред още по-големи борби за оцеляване.

Стръмните склонове означават, че изсичането на гори за земеделие, селища или инфраструктура може да причини ерозия на почвата, както и загуба на местообитания. Ерозията и замърсяването увреждат качеството на водата, течаща надолу по течението, и продуктивността на почвата. Всъщност над 311 милиона селски планински жители в развиващите се страни живеят в райони, изложени на прогресивна деградация на земята, 178 милиона от които се считат за уязвими от продоволствена несигурност.

Този проблем засяга всички ни. Трябва да намалим въглеродния си отпечатък и да се погрижим за тези природни богатства.

Международният ден на планината 2023 г. под наслов „Да възстановим планинските екосистеми“ е шанс за повишаване на осведомеността за значението на планинските екосистеми и призив за основани на природата решения, най-добри практики и инвестиции, които изграждат устойчивост, намаляват уязвимостта и увеличават способността на планините за адаптиране към ежедневните заплахи и екстремни климатични явления.

c