Неделя, 03 март 2024

03.03.2024

Последвайте ни

Мая Димитрова пита просветния министър за спрения филиал в Добрич на МУ Варна

Народният представител от БСП за България Мая Димитрова внесе питане до Сашо Пенов - служебен министър на образованието и науката. То е по повод отказа на ведомството да предостави на Община Добрич държавна сграда за колежа, с което реално спря реализацията на идеята за създаване на Филиал на Медицински университет – Варна.

Димитрова посочва, че в писмото, което министърът е изпратил до областна администрация и до Общината той се позовава на  данните в Национална карта на висшето образование в Република България. И твърди, че според нея „към настоящия момент откриването на филиал на медицински университет - Варна в rp. Добри, в който да се провежда   обучение   по   специалностите   от   регулираните    професии   „Акушерка"   и ,,Медицинска сестра", не отговаря на условията за откриване на  нов  филиал“. Мотивът му е, че в региона вече се провежда обучение по съответните специалности от регулираните професии.

Държавата стопира създаването в Добрич на филиал на Медицинския университет

Освен това Министерството на образованието и науката счита, че няма основание имот-частна държавна собственост, каквато е „Учебен корпус А,Б,В,Г" на бившия Медицински колеж да бъде предоставен с цел откриването на филиал на Медицинския университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна за обучение на студенти по специалностите от регулираните професии „Медицинска сестра" и „Акушерка".

В тази връзка Мая Димитрова пита: „Преди с „лека ръка" да дадете отрицателно становище по искането по Преписка № 90-04-350 от 21 .07.2022 г., образувана в МРРБ, запознахте ли се с казуса и с работата, която е свършена до този момент от Община гр. Добрич, общинските съветници от rp. Добрич и народните представители от 47-то НС, взехте ли предвид липсата на медицински сестри в Общинската болница в rp. Добрич, протеста на медицинските сестри и не на последно място необходимостта от откриването на филиал на медицински университет - Варна в гр. Добрич, .в който да се провежда  обучение по специалностите  от регулираните  професии „Акушерка"  и  „Медицинска  сестра"?  Не  следва  ли  да  се  подхожда според конкретния случай и конкретната необходимост от кадри?“

c