Неделя, 04 юни 2023

04.06.2023

Последвайте ни

Мария Габриел в Пловдив: Взаимодействията между образованието и иновациите дават възможности за развитие на всеки регион

Българският еврокомисар Мария Габриел беше на работно посещение в Пловдив. Акценти в програмата ѝ бяха среща със студенти и преподаватели в Аграрен университет – Пловдив, кръгла маса с представители на българската иновационна и научна екосистема и дискусия с ученици в Образцова математическа гимназия „Акад. Кирил Попов“.

„Двата основни аспекта на иновациите са генерирането на нови идеи и тяхното прилагане. Иновациите не могат да съществуват без идеи. А университетите са места за развиване на тези идеи. Пътят към осъществяване на визията ни за Европа-лидер в иновациите минава през един силен и иновативен сектор на висшето образование. Важно е университетите да засилят сътрудничеството си, да обменят знания с частния сектор и местните власти и да подпомогнат приложението на образованието“, сподели Мария Габриел пред студенти и преподаватели в Аграрен университет – Пловдив и представители на Европейския институт за иновации и технологии (ЕИТ). 

От 2016 г. досега ЕИТ е инвестирал над 4.4 милиона евро за стимулиране на иновациите и предприемачеството в България. Институтът е създал мрежа от 3 400 участници в областта на иновациите в цяла Европа и повече от 70 центъра, изпълняващи дейностите на общностите за знание и иновации по Регионалната иновационна схема. Освен това, EIT Food Hub България са насърчили обмена на знания и идеи между над 1 200 иноватори. 

Възможността за превръщането на Пловдив в регионален хъб за иновации за хранително-вкусовата промишленост бе акцент на кръглата маса с комисар Габриел, представители на българската иновационна екосистема и EIT Food. Центърът ще бъде първият за региона и е с амбиция да обхване Западните Балкани и Югоизточна Европа.

Пловдив е с традиции в хранително-вкусовата промишленост. Днес иновациите в сектора и възможностите, които дава биоикономиката, са част от новата амбиция на града да бъде утвърден като регионален лидер в тези сфери. От всички участници в екосистемата и добрите практики в партньорството академия-бизнес ще зависи постигането на добър резултат в обозримо бъдеще”, коментира българският еврокомисар. 

Визитата на Мария Габриел в Пловдив завърши със среща с ученици от Образцова математическа гимназия „Акад. Кирил Попов“, където българският еврокомисар продължава кампанията за “Засаждане на 3 милиарда дървета до 2030 г.“. “Нека вдъхновим все повече училища в България да се включат в тази инициатива“, заяви комисар Габриел. Кампанията е част от стратегията за опазване на природата в ЕС и постигане целите на Европейския зелен пакт.

c