Неделя, 25 февруари 2024

25.02.2024

Последвайте ни

Магистрати гостуваха с урок в СУ “Христо Ботев“ в Балчик

Съдиите Даниела Игнатова и Галин Георгиев от Районен съд - Балчик и прокурор Тодор Димов от Районната прокуратура в морския град са влезли в ролята на преподаватели за един час. Тримата юристи са посетили СУ “Христо Ботев“, за да изнесат пред ученици от горния курс урок на правна тематика, информираха от пресслужбата на Добричкия окръжен съд. Темите, включени в лекторията са били - разделението на властите според Конституцията на България, структурата и функциите на съдебната система, и запознаване на учениците със статута на магистратите. Срещата с учениците е била проведена в рамките на Образователната програма „Съдебната власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, имаща за цел да повиши правната култура на подрастващите и степента на спазване на законите. Младежите са поставили въпроси към лекторите, като най-много от тях са касаели историята и прилагането на института на неизбежната отбрана. Магистратите са приели отправената покана да гостуват отново в училище СУ“Христо Ботев“ - Балчик.
c