Понеделник, 11 декември 2023

11.12.2023

Последвайте ни

Канадската Trillion Energy отново иска да търси природен газ край Каварна

Канадската компания иска да се възползва от нарасналата нужда от местен добив в европейския регион

Канадската , която до 2019 г. се казваше Park Place Energy, подновява плановете си за проучване на природен газ край Добрич. Тя обяви, че проучва стратегически енергийни възможности в региона на България и Турция с глобална компания за търговия с енергия. Страните са подписали споразумение като целта е напредък в изследователския блок Вранино 1-11 в България, който има потенциал за проучване на природен газ метан във въглищни находища, както и възможности в Турция.

От Trillion Energy посочват, че това, което ускори инициативата, е взаимното признание, че откриването на нови източници на природен газ в европейския регион е от първостепенно значение, както и скорошния технологичен успех на Trillion в Черно море с помощта на технология за насочено сондиране с голям обсег и блокът за проучване на природен газ Vranino 1-11 на Trillion, който има значителни газови ресурси и който остава непроучен от Trillion.

Компанията за търговия с природен газ има приходи от >100 милиарда щатски долара за 2022 г. и участва в закупуването, разпространението и продажбата на природен газ. Съществуват значителни възможности за получаване на достъп до тръбопроводна инфраструктура за транспортиране на газ в региона, с изграждането на интерконектора Гърция-България (IGB), както и разширената инфраструктура в Турция и България. С разширяването на инфраструктурата в Турция, България, Румъния, Унгария и Словакия ще бъдат налични тръбопроводи.

Компанията е собственик на 49% от находището за природен газ SASB, един от първите и най-мащабни проекти за разработка на природен газ в Черно море; дял от 19,6% (с изключение на три кладенци с 9,8%) в нефтеното поле Cendere; и в България, блок Вранино 1-11, перспективен неконвенционален природен газ. Лицензионният блок Вранино е 98 205 акра.

Още през 2014 г. компанията получи разрешение за търсене и проучване на газ в блок "Вранино 1-11" край Добрич, който е с площ близо 400 кв. км. Тя разполага и с доклад от независима трета страна – инженерна фирма Netherland Sewell & Associates Inc. – за залежите в блока. Според него има неоткрити газови запаси от около 1.15 милиарда кубически фута (32.6 милиона кубически метра).

През април миналата година Trillion Energy обяви, че има за цел да ускори началото на проучването във „Вранино 1-11“ в района на Добрич, предвид промените в енергийната среда в България в резултат на спирането на доставките от руския държавен монополист „Газпром“ в първите месеци на войната в Украйна.

Компанията казва, че вижда нови възможности за получаване на достъп до тръбопроводна инфраструктура в региона с вече въведената в експлоатация газова междусистемна връзка Гърция – България (IGB) и в светлината на разширяването на енергийната инфраструктура в Турция, България, Румъния, Унгария и Словакия.

Самият блок е проучван в периода 1960 - 1990 г., когато са направени над 220 сондажа. През 2010 г. министерството на икономиката и енергетиката откри процедура за издаване на ново разрешение и тя беше спечелена от Park Place Energy.

През 2014 г. тогавашният служебен министър на околната среда Светлана Жекова реши, че работният проект, който компанията беше изготвила, няма нужда от екологична оценка, а такива ще бъдат правени за сондажите при отделните етапи на проекта. Това решение обаче беше атакувано от неправителствени организации в съда, който в крайна сметка го отмени и постанови, че цялостният работен проект също подлежи на екологична оценка. Така три години по-късно - през 2017 г., екоминистерството излезе с ново решение, според което компанията ще трябва да направи екологична оценка на цялостния работен проект, преди да започне проучванията.

Скоро след това компанията практически замрази плановете си за "Вранино" и насочи усилията си към проучванията в турската акватория на Черно море. Trillion Energy държи 49% от SASB - един от първите и най-големи проекти за разработване на находище на природен газ в Черно море, като останалите 51% са собственост на държавната турска TPAO. Самият блок е съседен на Tuna-1, за който преди две години турският президент Ердоган обяви, че има 320 млрд. куб.м газ. Trillion Energy е собственик също на миноритарен дял в нефтеното находище Cendere в Турция.

c