Понеделник, 26 февруари 2024

26.02.2024

Последвайте ни

ИПИ: Каварна е общината с най-много вятърни мощности у нас

В само 11 общини в страната не се произвежда възобновяема електроенергия

Каварна е общината с най-много вятърни мощности у нас и на трето място според инсталираният ВЕИ капацитет на човек от населението. Това сочат данните за инсталираните ВЕИ мощности у нас на общинско ниво към 16 август 2023 г., съобщава Институтът за пазарна икономика.

Източник на данните е Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР), която публикува подробна информация за конкретни ВЕИ обекти, тяхната локация и дата на въвеждане в експлоатация, както и агрегирани данни по видове ВЕИ мощности. Важно е да се уточни, че базата данни включва само обекти, за които АУЕР е издала гаранция за произход на енергията. Гаранцията трае по една година, а целта ѝ е да докаже, че даден обем електроенергия, който се търгува на пазара, е произведен от възобновяем източник. Съответно, данните не покриват ВЕИ мощности за собствено ползване, чиято енергия не се продава, както и мощности, които отдавна са неактивни и операторите им не са подали заявление за гаранция за произход. В тази статия ще се спрем на четири основни вида електрическа енергия от възобновяеми източници – водна, слънчева, вятърна и такава от други източници, което включва биогаз, дървесина, черна луга, газ от пречиствателни станции за отпадни води и сметищен газ.

Към момента у нас са инсталирани и оперират общо 5180 МВт ВЕИ мощности. Най-голям дял имат водните електроцентрали, чиито общ капацитет е около 2374 МВт, следвани от фотоволтаичните с 2036 МВт, вятърните със 707 МВт и тези, използващи други източници, с 63 МВт. Правят впечатление периодите, в които са инсталирани различните ВЕИ мощности. Например, основната част от водноелектрическия капацитет на страната е изградена преди 2000 година. При вятърните и фотоволтаичните мощности се наблюдават два периода – първа силна вълна на двата типа мощности през 2008-2012 г., както и втора вълна на слънчевата енергия след 2020 г. В последните три години ясно се вижда големият ръст на фотоволтаичните мощности, които вече доближават капацитета на водните централи. 

От друга страна, общините, в които има най-много фотоволтаични мощности, са тези, които се радват на най-много слънчево греене, като например в района на Горнотракийската низина.  

Вятърните електроцентрали са много по-географски концентрирани, като очаквано те се намират в по-ветровити райони като северното Черноморие и по склоновете на Стара планина. Общината с най-много вятърни мощности е Каварна с 399 МВт (там се намира големият вятърен парк „Свети Никола“), Казанлък със 72,5 МВт и Суворово с 60 МВт.

Към момента в едва 28 общини има инсталирани вятърни мощности. От друга страна, фотоволтаичните централи далеч не са толкова претенциозни, предвид че достатъчно големи части от страната получават нужното количество слънчева светлина, за да има смисъл от работата им. В общо 254 от 265 общини има инсталирани фотоволтаични централи, а в цели 129 общини те представляват 100% от целия наличен възобновяем капацитет.

Интересно е да се разгледа и по колко възобновяем капацитет на човек се пада във всяка община. Средно за всеки жител на страната са инсталирани по 0,80 кВт възобновяеми мощности, като в 81 общини инсталираният ВЕИ капацитет на човек е по-висок.

Най-високите резултати по този показател бележат именно общините с големи ВЕИ обекти – Белово (103 КВт/човек), Кричим (36 КВт/човек), Каварна (31 КВт/човек) и Девин (25 КВт/човек).

На другия полюс на разпределението стоят единадесетте общини, в които няма никакъв ВЕИ капацитет. Териториално погледнато, най-много ВЕИ мощности на човек се падат в общини, чиито релеф и климат са особено подходящи за изграждане на водни, вятърни и фотоволтаични електроцентрали, т.е. в планинските части на страната, в равнинните слънчеви части на Южна България и по северното Черноморие.

С най-малко ВЕИ мощности в област Добрич е община Крушари, където на човек от населението се падат едва 0,02 КВт, в община град Добрич този показател е 0,23 КВт/човек, Добричка – 1,72 КВт/човек, Генерал Тошево – 1,63 КВт/човек, Балчик – 2,6 КВт/човек, Шабла – 10,33 КВт/човек и Каварна – 30,51 КВт/човек.

c