Петък, 23 февруари 2024

23.02.2024

Последвайте ни

Говорителят на Районната прокуратура в Добрич Даниел Илиев стана доктор по наказателно право

Прокурор Даниел Илиев, говорител на Районна прокуратура – Добрич, защити образователна и научна степен „доктор по наказателно право“. Академично жури в състав проф. д-р Добринка Чанкова, доц. д-р Галина Ковачева, доц. д-р Юлияна Матеева, доц. д-р Надежда Кръстева и доц. д-р Живко Велчев присъди степента във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“. Научен ръководител на д-р Илиев е проф. д.ю.н. Лазар Груев.

Темата на дисертационния труд е свързана с транспортните престъпления по чл.343 „в“ от Наказателния кодекс и в частност с управлението на моторни превозни средства от неправоспособни водачи или такива, които принудително са лишени от право да управляват МПС. Журито единодушно прие, че това е един иновативен, навременен и юридически издържан труд.

По време на изслушването на докторанта стана ясно, че тази проблематика до настоящия момент не е била предмет на самостоятелно научно изследване. Към д-р Даниел Илиев бяха отправени препоръки не само от журито, а и от присъстващите представители на Районна и Окръжна прокуратура - Добрич, за публикуване на дисертационния труд, тъй като той би бил полезен не само за обучаващите се студенти, но и за практикуващите юристи.

c