Неделя, 14 април 2024

14.04.2024

Последвайте ни

Гласуват новото име на площада в град Тервел

.Изменение на решение №6-70 от 27.05.2021г. относно преименуване на площад „Възраждане " в площад „Кирил Господинов-Баш майстора" предстои да гласува на 28 октомври т.г., на редовното си заседание Общински съвет - Тервел. Началото на заседанието е обявено за 13,30 часа в заседателната зала в сградата на общинска администрация.

Прехвърляне на собствеността на църква „ Св.Вмчк Георги Победоносец" с.Жегларци - прилежащ терен и сгради, ведно с храмово оборудване на Българската Православна църква - Българска Патриаршия, по-конкретно на Доростолска света митрополия, е друга от точките, по които местните общински избраници трябва да гласуват.

Сред темите от дневния ред са също:

  • Одобряване разходите за командировки на Кмета на Община Тервел за периода от 01.07.2021 г. до 30.09.2021 г.
  • Утвърждаване на маршрутите и списъка на длъжностите и лицата, имащи право на транспортни разноски от местоживеенето до местоработата и обратно през учебната 2021-2022 г.
  • Приемане на План за интегрирано развитие на Община Тервел за периода 2021-2027 г. (ПИРО 2021-2027)
  • Отдаване  под  наем  на  помещение,  представляващо  самостоятелен  обект  -  ,,Стоматологичен  кабинет  11"  в  сграда  с,   ПИ  72271.501.1198.6 по КККР на гр. Тервел.
c