Събота, 15 юни 2024

15.06.2024

Последвайте ни

Георги Минков е новият управител на „Градски транспорт Добрич“

Общинският съвет в Добрич одобри на заседанието си днес решението на Комисията, провела конкурса за управител на общинското дружество „Градски транспорт Добрич“. С него за спечелил конкурса се определя Георги Василев Минков.

Той бе единствен кандидат за поста.

С решението се определя, че в двуседмичен срок от влизане то му в сила  кметът да сключи с избрания кандидат договор за възлагане на управлението.

Възлага на новоизбраният управител да поеме управлението на общинското дружество след вписването му в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

Конкурсът за управител на „Градски транспорт Добрич“ ЕООД се провежда повторно, след като през януари Общинският съвет не прие докладната записка за одобряване предложението на конкурсната комисия за избор на Катя Петкова. Резултатът от конкурса бе обявен на 23 януари 2024 година, което е три месеца след като комисията е излязла с решение – 26 октомври 2023 година. Тогава Георги Минков бе класиран на второ място на конкурса.

c