Вторник, 27 февруари 2024

27.02.2024

Последвайте ни

Фермерският пазар в Добрич против забраната за продажба на открито на животински продукти

Заповедта на БАБХ обслужвала лобистки интереси на големи производители на храни и обрича на фалити стотици малки български бизнеси

Заповедта, с която Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) забрани организирането и провеждането на пазари наред с друго и на животински продукти, обрича на фалити стотици малки български производители на храни. Без всякакви аргументи със заповедта се забранява и продажбата на „животински продукти“ като яйца, млечни продукти, колбаси и други храни от животински произход, алармират организатори на фермерски пазари от различни части на страната. В писмо, изпратено до директора на БАБХ – д-р Патерински, до министър-председателя – акад. Николай Денков, министъра на земеделието и храните – Кирил Вътев и българския омбудсман – проф. Диана Ковачева, те изразяват своето пълно несъгласие със забраната за предлагане на продукти от животински произход на пазарите в страната. „Включването на тази категория стоки в заповедта на БАБХ не е обосновано и обсъдено нито с потенциални потърпевши страни, нито е аргументирано пред широката общественост въз основа на констатации, наблюдения или обективна експертна оценка“ сигнализират организаторите на фермерските пазари у нас.

Те припомнят, че според БАБХ рестриктивните мерки „имат и за цел намаляване на значителните икономическите загуби, които би претърпял бизнесът”, но на практика забраната със сигурност ще причини значителни икономически загуби за малките законно регистрирани производители. „За тях продажбата на произведената продукция чрез фермерски пазари и подобни събития е основна или в някои случаи единствена възможност за пазарна реализация и поминък“, посочват авторите на писмото. „Подобен вид аргументация, като тази цитирана от придружаващия текст на БАБХ, защитаваща интереса само на част от бизнеса, е в противовес със заявените намерения на правителството да бъдат подпомагани малките производители“, заявяват организаторите на фермерски пазари у нас. „Като хора, които работят с малки производители, вярваме и виждаме, че тези производители имат ключова роля за развитието на редица региони в страната и подобна заповед ще има трайно негативен ефект върху тях и България, особено в контекста на трудностите пред селскостопанския сектор. В допълнение, заповедта влиза в сила в критичен период в стопанската година, когато за редица производство е настъпил моментът за реализация на продукцията, нещо, което цитираната заповед блокира“, продължават авторите на писмото.

Работещо решение, в интерес на българските производители, организаторите на фермерски пазари виждат чрез незабавно изменение на текста като от т. 1 в Заповед РД11-2661/10.11.2023 г. на БАБХ се изключи категорията „животински продукти”, посочват в открито писмо организаторите на фермерски пазари в страната, сред които и Фондация „Добруджа - история, традиции, култура”, която организира пазарите в Добрич,  Шумен, Варна 

c