Неделя, 21 април 2024

21.04.2024

Последвайте ни

Европа директно Добрич: България ще получи 5,37 млрд. грантове и 4,5 млрд. заеми

Механизмът за възстановяване и устойчивост има обща стойност 723,8 милиарда евро за ЕС. Всяка държава членка трябваше да подготви план, който мина одобрения. За България се подготвя и втори вариант, за да може след одобрението да започне превеждането на средствата, които са разделени, както на грантове, така и на средства, предвидени за отпускане на кредити. Това съобщи Татяна Гичева, ръководител на центъра в Добрич от мрежата Европа директно.

В общия бюджет са включени многогодишната финансова рамка и инструментът Next Generation EU. От бюджета на NGEU 90% е сумата, която е предвидена за механизма за възстановяване и устойчивост.   "Добре знаем, че всяка една държава членка за да може да получи средства, трябваше да подготви план, който минава одобрения. За България се подготвя и втори вариант. След одобрение започва превеждането на средства, които са разделени както на грантове, така и на средства за отпускане на кредити. Основната цел на механизма е да се постигне неутралност по отношение на климата до 2050 г. и да изведе Европа на пътя на цифровия преход като заедно с това се създават работни места и се стимулира икономическия растеж", подчерта Татяна Гичева. 

Основната цел на механизма за възстановяване е да се постигне неутралност по отношение на климата до 1950 г. и да изведе Европа на пътя на цифровия преход, като заедно с това се създават работни места и се стимулира растежът, подчерта тя. На 18 май 2022 г. ЕК предложи да се направят и изменения в регламента към механизма за възстановяване и устойчивост защото дойде войната в Украйна. ЕК публикува и разгледа документи с насоки. От следващата година във връзка с REPowerEU  всяка държава членка ще може  да предоговори плана си за възстановяване и устойчивост. Не бива да забравяме, че планът е договор между всяка държавна-членка и ЕК.

Сумата, която е одобрена за България в частта грантове е 5,37 млрд. евро. На 7 ноември ЕК разреши получаването на първия транш, който е от 1,37 млрд. евро и чакаме тези пари да пристигнат всеки момент. Те представляват 23% от цялостната сума и е най-големия транш, който се очаква да бъде получен.

Вече има отворени схеми, по които се харчат средства. Финансират се от държавния бюджет, като след това те ще бъдат възстановени.

По-голямото ни предизвикателство е за следващия транш през първото тримесечие на 2023 г. Трябва да бъдат заявено второто пращане от 735 милиона евро.

Разликата при изпълнението е в това, че парите пристигат, при условие, че са изпълнени определени индикатори и са спазени всички изисквания на договореностите.

Трябва да бъдат приети 66 мерки, от които 22 законодателни и 44 иновативни и инвестиционни проекта.

Министър Пеканов в интервю информира, че най-важните са свързани с върховенството на закона. Има подготвени 10 законопроекта, които са входирани в парламента.

Ще бъде актуализиран законът за обществените поръчки, ще бъде направен закон за задължителната съдебна медиация и важно е да бъде създадена антикорупционна комисия.

Националната програма за саниране също спада към плана за възстановяване. Има проекти за фотоволтаични паркове за собствено потребление. Но няма да е важно това, че тези проекти са одобрени и реализирани. Ще се следи дали построяването на тези фотоволтаични паркове е допринесло за намаляване на разхода на енергия.

 Това ще е критерий за изпълнение на целите на плана за възстановяване и отпускането на следващите траншове.

Предвижда се всяко училище да има оборудван STEM център. Да се доставят нови влакове и зарядни станции.

Това, което не е заявено, а соркът за кандидатстване е август 2023 г., е възможността за заеми, каза Татяна Гичева. Подчерта, че страната ни може да се възползва от близо 4,5 млрд. евро.

c