Понеделник, 26 февруари 2024

26.02.2024

Последвайте ни

Добрич запазва позиции в рейтинга за активна прозрачност в дейността на общинските си институции

И през настоящата година Добрич се е наредил в челната десетка от Рейтинга на активната прозрачност на Програма Достъп до информация, информираха от пресслужбата на Общината. В категорията общини и областни администрации, дейността на Община Добрич е определена на 4-та позиция, а видността при работата на Областна администрация Добрич е на 34 място. При цялостния институционален рейтинг, Областна администрация Добрич е 43, докато дейността на Община Добрич е поставена на 7-мо място. Добричката общинска служба, чиято дейност е определена като най-информационно достъпна е Регионална здравна инспекция гр. Добрич на 16 място. След нея по този показател са Областна дирекция "Земеделие" - Добрич на 65 място, Регионално управление на образованието (РУО) - Добрич на 143-то и Областна дирекция на вътрешните работи - Добрич на 149-то място. В прозрачността при работата си измежду българските  общини, сред първите са Община Крушари на 28-ма позиция, Община Генерал Тошево на 38-ма позиция, Община Балчик на 83-та позиция, Община Тервел – на 100-то място, Община Каварна е на 111-о място  и Община Шабла е на 146-о място. Резултатите от годишния одит на интернет-страниците на институциите, Рейтинг на активната прозрачност 2018 и Карта на финансовата, бюджетна прозрачност и интегритет на общините са били представени от Програмата на 18 април в София. Одитът, проведен в 567 български администрации, сред които и 265-те български общини, е с цел да се проследи нивото на прозрачност и предоставяния достъп до информация. Община Добрич бива оценена на седмо място в цялостния обхват на изследването сред общините за 2018 г. и отново на седмо място сред всички 567 институции в сравнителен рейтинг, обхващащ периода от последните три години. Оценяваните индикатори са тематично обособени - по множество подкритерии са детайлно оценявани степента на изпълнение на задълженията на институциите по Закона за достъп до обществена информация, съдържанието на секция „Достъп до информация“ в сайтовете, бюджетната и финансова прозрачност и интегритет, както и пригодността на сайтовете за ползване от хора със зрителни увреждания. Статистиката сочи, че съпоставена в национален мащаб, през последните години Община Добрич заема предни позиции с действията си, гарантиращи прозрачност и открито управление на местната власт.    
c