Неделя, 16 юни 2024

16.06.2024

Последвайте ни

Добрич грейва с нови улици, тротоари и Централен пазар, след инвестиция от 15 млн. лева

С покана за обществено обсъждане Община град Добрич очаква становища и предложения относно намерение за поемане на дългосрочен дълг в размер на 15 милиона лева.

На основание чл. 15, ал. 1 от Закона за общинския дълг, чл. 18 от Наредбата за цялостната организация по поемането, обслужването и управлението на общинския дълг на Община град Добрич, Кметът на Община град Добрич Йордан Йорданов кани местната общност да  участва в публично обсъждане на намерение за поемане на дългосрочен общински дълг, чрез провеждане на  процедура за избор на кредитна институция, с която да сключи договор за кредити:

  • За основен и текущ ремонт, рехабилитация на улици и тротоари в град Добрич. Стойност на дълга – до 10 000 000  (Десет милиона) лева
  • За финансиране на инвестиционни разходи и данък върху добавената стойност на  проект „Нов облик на Централен пазар гр. Добрич и прилежащата му територия“. Стойност на дълга – до 5 000 000  (Пет милиона) лева.

Обществените обсъждания и на двете предложения ще се проведат нерприсъствено (онлайн), чрез платформата за видеоконферентна връзка WEBEX, отговаряща на изискванията за мрежова информационна сигурност. Датата и за двете е 28 май, с един час разлика едно от друго (от 16:00 и 17:00).

В приложените файлове може да се запознаете с детайлна информация относно предложенията от Община град Добрич за поемане на дългосрочен общински дълг с общ размер 15 милиона лева (10 000 000 лева за основен и текущ ремонт, рехабилитация на улици и тротоари в град Добрич + 5 000 000 лева за разходи и данък върху добавената стойност на  проект „Нов облик на Централен пазар гр. Добрич и прилежащата му територия“) ↓

снимката е илюстративна

c