Неделя, 14 април 2024

14.04.2024

Последвайте ни

Честите проблеми със светофарите в Добрич – заради остаряла система

До края на днешния работен ден, светофарната уредба на кръстовището на улица „Максим Горки” и „Трети март” трябва да заработи в нормален режим, ако не възникнат непредвидени обстоятелства, уверяват от Община Добрич. Светофарната уредба на въпросното кръстовище не работи повече от седмица поради прекъснато подземно захранване. Сега се изгражда алтернативно захранване. Информацията е част от отговора, който Про Нюз Добрич получи на зададения на 25 април въпрос до общинската администрация каква е причината през последната седмица много от светофарите в града да работят само на жълта мигаща светлина или изобщо да не работят, като на места това доведе и до пътни произшествия. В отговора на Общината се казва още: „Ежедневно се прави обход от звеното „Сервиз Светофари“, което е към Общинското предприятие „Комуналстрой“ и се занимава с поддръжка и ремонт на светофарните уредби. При условие, че са възникнали повреди, те се отстраняват в рамките на същия работен ден.Честите повреди и режим - работа на аварийна светлина жълта са породени от факта че системата частично е амортизирана и се нуждае от цялостна подмяна и реконструкция на софтуер и оборудване. За целта Община гр.Добрич е в процес на подготовка на Проект „Развитие на интегрирана системата на градския транспорт на Добрич" по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-1.011 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Добрич по Приоритетна ос 1: ” Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Инвестиционен приоритет: „Интегриран градски транспорт“ на Оперативна програма ”Региони в растеж”. Проектът предвижда изграждане на интелигентна система за управление на трафика (ИТС) – проучване, анализ и проектиране на компонентите за управление на трафика и светлинното регулиране, доставка и подмяна на оборудване за 20 светофарно регулирани кръстовища в Добрич.”
c