Четвъртък, 20 юни 2024

20.06.2024

Последвайте ни

Близо 60 на сто от чуждите летовници в област Добрич са от Румъния

През юли в област Добрич са функционирали 184 обекта с 10 и повече легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. В сравнение с юли 2022 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода се увеличава с 2.2 %, а броят на леглата в тях намалява с 2.7%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през юли, е 452.9 хиляди. Българските граждани са реализирали 127.7 хил. нощувки, а чуждите - 325.2 хиляди.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през юли 2023 г. достига 98.6 хиляди. Българските граждани, нощували в местата за настаняване през юли 2023 г., са 33.7 хил. и са реализирали средно по 3.8 нощувки. Чуждите граждани са 64.8 хил. и са реализирали средно по 5.0 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през юли 2023 г. е 52.8%, като се увеличава със 7.2 процентни пункта в сравнение с юли 2022 година. Чуждестранните туристи посетили област Добрич са предимно от Румъния (58.7%).

Приходите от нощувки през юли 2023 г. достигат 32.9 млн. лева, като приходите от чужди граждани са 24.3 млн. лв., а от български граждани - 8.5 млн. лева.

c