Неделя, 25 февруари 2024

25.02.2024

Последвайте ни

БЧК-Добрич с поздрав за Световния ден на Червения кръст и Червения полумесец

Областният съвет на Българския червен кръст отправи своя поздрв по случй Международния ден на Червения кръст и Червения полумесец.

„В област Добрич БЧК реализира дейностите си на територията на 8 общини, в които на доброволен принцип работят за социални каузи Общинските Червенокръстки организации. Стотици регистрирани доброволци на БЧК и БМЧК в областта са в готовност, а при необходимост полагат своя безвъзмезден труд в полза на хората в нужда. Структурните формирования – ДЕРБАК (доброволен екип за реакция при бедствия, аварии и катастрофи) и водно спасителното звено към него и МАЕ (младежки авариен екип) поддържат своята форма за активно участие в критични ситуации с цел оказване на помощ на уязвими групи от населението.

Областният съвет на БЧК Добрич поздравява всички свои симпатизанти, доброволци, членове и служители със Световния ден на Червения кръст/Червения полумесец и им пожелава здраве и успехи в хуманитарната дейност!”

c