Събота, 09 декември 2023

09.12.2023

Последвайте ни

Асфалтират улици, подменят улично осветление, ремонтират сгради в села в община Добричка

Какви строителни програми ще бъдат изпълнени в селата в община Добричка през 2022 година е как да бъдат изразходвани средствата, представляващи 30 процента от отдаването под наем на общински имоти, от продажба и разпореждане с общинско имущество реши на заседание Общинският съвет днес. Предложенията бяха направени от кметовете и кметските наместници след проведени общи събрания на жителите на селата.

В много от населените места се предвижда да бъдат асфалтирани улици. Това ще бъде извършено в Батово, Бенковски, Бранище, Енево, Карапелит, Паскалево, Победа, Богдан, Стефаново, Владимирово, Долина, Крагулево, Медово и други.

В други от селата, сред които Енево, Ломница, Лясково, Смолница, Фелдфебел Денково и други,  ще бъде разширено видеонаблюдението.

В редица села се предвижда подмяна на лампи на уличното осветление. Сред тях са  Енево, Житница, Ломница, Подслон, Богдан, Вратарите, Опанец, Приморци, Прилеп, Пчелник и други.

Предвижда се също така в селата да бъдат извършени ремонти в сгради на кметства, читалища, детски градини, училища, пенсионерски клубове, здравни служби. Залегнали са дейности в гробищни паркове, закупуване на моторни резачки, изготвяне на указателни табели на улиците в населените места, изграждане на детски площадки и други.

c