Неделя, 25 февруари 2024

25.02.2024

Последвайте ни

Актуализираха капиталовата програма и бюджета на Добрич за 2022 г.

Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2022 г. бе актуализирана на днешната сесия на Общинския съвет. В Програмата влизат за реализация следните нови обекти:

·         Товарен автомобил за ОП „Устойчиви дейности и проекти“;

·         Пикап за ОП „Център за защита на природата и животните“;

·         Електронен дневник в „Детските градини“;

·         Инвестиционен проект за асансьор в сграда на ул. „Независимост“ №7.

·         Сградна газова инсталация и видеодомофонна уредба за „Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни“.

От Програмата за капиталови разходи за 2022 г. отпадат:

·         Изработка на нов уеб сайт - Регионална библиотека „Дора Габе“.

·         Основен ремонт на покрив и подови настилки на боксове за кучета на територията на ОПБЖ - ОП „Център за защита на природата и животните“;

·         Основен ремонт на покрива на административна сграда ул. „България“ 12 и монтаж на фотоволтаична система до 75 kw.

Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2022 г. бе приета от Общински съвет град Добрич на 26.04.2022 г. и актуализирана през юли и септември. От съветника Иво Пенчев бе въпрос готова ли е Общината да въведе от 1 януари 2023 година новата транспортна схема на града, защото все още не са направени спирките, както и някои необходими ремонти. Кметът Йордан Йорданов заяви, че схемата ще се въведе от 1 януари, като ще се влагат поетапно необходимите финансови средства.

При актуализацията на бюджета на Общината стана ясно, че програмата за благоустрояване на обекти чрез публично-частно партньорство ще продължи да работи от следващата година. Разбра се, че има проекти, които чакат от 2 години за реализация.

Какво е направено, за да се избегне ново наводнение, като това през 2014 г. попита Емил Бърдаров. Той предложи в бюджета да се включи възлагане на изработка на доклад, който да обследва всички свързано с вероятността от наводнение, да се дефинират разливните зони, да се набележат мероприятия, задължителни за изпълнение, за да не се случи пак подобно бедствие. Предложението му не се прие. Михаил Игнатов пък предложи да се изиска информация от експертизата на вещите лица по прекратеното дело за наводнението, за да се видят изводите, до които те са стигнали.

c