Четвъртък, 20 юни 2024

20.06.2024

Последвайте ни

80% от комисиите в ОбС Добрич подкрепят проекта за нов център на Проектантско бюро Албена

Проектът за нов градски център на “Проектантско бюро Албена” ООД е получил одобрението на 80% от постоянните комисии в Общинския съвет на Добрич. Това стана ясно на днешната сесия на ОбС от думите на председателя му Нивелин Радичков.

Припомняме, че трите проекта, класирани на първите три места в конкурса за нов облик на центъра на Добрич са „Плейсмейк – Дизайн Груп Студио“ – първо място, Консорциум „ЕНИ КАЛЪР ПОНИ НССН“ – второ място, и “Проектантско бюро Албена” ООД – трето място. През декември ОбС изслуша на извънредно заседание подробните презентации на тези три проекта.

Съветниците в Добрич се запознаха с проектите за центъра. Какво следва?

Общинският съвет прие днес решение, с което дава съгласие кметът на Община град Добрич да покани тримата участници в преговори за възлагане разработването на технически и работен проект и упражняване на авторски надзор, съгласно посочените условия на конкурса и по реда на Закона за обществените поръчки.

Препоръчва се на кмета на Община град Добрич, при избора на изпълнител да вземе под внимание становищата на Постоянните комисии на Общински съвет, както и мнението на гражданите, изразено в проведеното онлайн допитване.

ОбС възлага на кмета да информира ОбС за резултатите от проведената процедура по Закона за обществените поръчки.

c