Събота, 02 март 2024

02.03.2024

Последвайте ни

7,5 млн. лева ще харчи Добрич за чистота през 2019 година

План-сметката за чистота на община Добрич остава в размер на 7 518 220 лева, след като общинските съветници отказаха да я увеличат с исканите 155 000 лева. Мотивът им бе, че не са получили от администрацията отговор на въпроса им какви постъпки са направени за намаление на отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци. Заместник-кметът Елка Димова посочи, че новото в предложената план-сметка за чистота за 2019 година в размер на 7,6 млн. лева е увеличение на размера на отчисленията по Закона за управление на отпадъците и намалението с 5 000 това на боклука, който се очаква Добрич да изхвърли през следващата година. Най-много средства – се предвиждат за експлоатацията на регионалното депо за твърди битови отпадъци. Друга сума – около 3 млн. лева отива за събиране и извозване на сметта, а 1,6 млн. лева - за почистване на обществените пространства. Председателят на Постоянната комисия по бюджет Атанас Атанасов обяви, че комисията не е подкрепила новата план-сметка, която се предлага да е със 155 000 лева повече, тъй като са поискали повече информация дали е възможно да се внесе предложение за по-малко отчисления. В зала зам.-кметът арх. Боян Коларов обясни, че не се очаква Добрич да бъде включен и в новата заповед, с която се определят общините, които могат да получат намаление на отчисленията. Предложението на Атанас Атанасов бе план-сметката да остане на нивото на миналата година, като се търси възможност +Бщината да получи намаление на отчисленията. Много от общините, които са членове на сдружението, използват нормативните актове, за да възстановяват тези средства, влагайки ги в дейности по околна среда. Неслучайно нашият въпрос беше какви постъпки сме направили в тази насока, посочи Атанасов. Зам.-кметът Елка Димова обясни, че Община Добрич също използва средства от тези отчисления за екологични обекти – за лабораторно оборудване на депото, ограда за депото, площадка за безвъзмездно предаване на едрогабаритни отпадъци, камион за извозване на 4-кубиковите отпадъци. Според нея, ако план-сметката на дейност „Чистота“ бъде приета в по-малък размер, Общината ще спре да плаща и ще останат неразплатени разходи за следващата бюджетна година. В отговор на въпрос дали в предвидените разходи е заложена инвестиция за закупуване на техника, с която общината да извършва сметопочистваща дейност, стана ясно, че в посочената сума не е предвидена инвестиция в техника. „Наредба №7 указва реда и начина за отчисляване на начисленията за обезпечения съобразно закона за управление на отпадъците дава възможност от задълженията ни да бъдат усвоявани обратно суми до 20 % за различни дейности, свързани с околна среда. Нашият въпрос е кое досега пречи да бъдат частично връщани част от средствата. Ние сме наясно, че тези средства не са потънали някъде. Те си стоят по набирателната сметка, но можем да ползваме част от тях, така както ползват общините Добричка, Балчик. Комисията по бюджет и финанси не получи отговор на кои параметри не отговаряме, за да има намаление на отчисленията. В същото време се иска със 155 000 лева да се увеличи план-сметката“, коментира пред Про Нюз Добрич Атанас Атанасов. Обясни, че след като съветниците не подкрепиха искането за увеличение на план-сметката, разходите за чистота през следващата година ще бъдат в рамките на тазгодишните - 7 518 220 лева.  
c