Понеделник, 26 февруари 2024

26.02.2024

Последвайте ни

6 лаборатории в област Добрич ще правят безплатни бързи антигенни тестове

Министерство на здравеопазването обяви още, че ще бъдат осигурени безплатни бързи антигенни тестове, като е вменено на регионалните здравни инспекции да сключат договори с лаборатории, които ще извършват изследванията.

В тази връзка директорът на Регионална здравна инспекция Добрич д-р Светла Ангелова информира, че е провела разговори с лабораториите на територията на областта. Към настоящия момент от 10-те лаборатории, извършващи такива изследвания в област Добрич, 6 са заявили, че ще сключат договори за извършване на безплатни за населението бързи антигенни тестове и ще издават сертификат, две лаборатории все още не са дали отговор и две са отказали.

Д-р Ангелова уточни, че допълнително ще бъдат оповестени лечебните заведения и лаборатории, в които гражданите ще могат да се възползват от услугата – бърз антигенен тест и издаване на сертификат с валидност 48 часа. Тя уточни още, че самите тестове се предоставят от Министерство на здравеопазването, като гражданите ще заплащат единствено стойността за пробонабирането, определена от сътветната лаборатория, като в договорите ще е фиксирана пределна цена за пробовземане.

c