Понеделник, 11 декември 2023

11.12.2023

Последвайте ни

31.07 | Свободните работни места в област Добрич

No#     Длъжност     Образование     Езикови знания     Комп. Умения      Бр

ДБТ - Добрич

1524     Сметосъбирач                                            Без образование,Начално             2

1478     Медицинска сестра                                 Висше / Здравни грижи (медицинска сестра)           3

1570     Старши учител                                           Висше / Изобразително изкуство (учител INTERNET, MS OFFICE.      1

1188     Счетоводител, оперативен                 Висше / Икономика                          1

1545     Учител,                                                          Висше / История и археология (История и цивилизации) INTERNET, MS OFFICE.                                                                 1

1565     Ръководител, компютърен кабинет                                                                  Висше / Комуникационна и компютърна техника                                           1

  (информационни технологии)

1572     Учител, общообразователен учебен                                                                 Висше / Математика MS office, Internet                                                                       1

1484     Психолог, клиничен                                Висше / Медицина (клиничен  психолог)                   1

1486     Учител, ресурсен                                     Висше / Педагогика (Педагогика ,специалност        „Специална  педогогика с присъдена професионална INTERNET MS OFFICE.                         1

1485     Логопед                                                        Висше / Педагогика (Педагогика, специалност „Специална  педогогика с присъдена професионална INTERNET MS OFFICE.                         1

1566     Учител, общообразователен учебен                                                                 Висше / Педагогика на обучението по ... (Немски език)                                               1

1555     Социален работник                                Висше / Социални дейности MS OFFICE. INTERNET 1

1459     Машинист, локомотивен                     Висше / Транспорт, корабоплаване и авиация         1

1544     Старши учител, общообразователен                                                                Висше / Филология Английски       1

1542     Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап  Висше / Филология учебен предмет по БЕЛ) MS OFFICE INTERNET 1

1547     Учител, теоретично обучение          Висше / Хранителни технологии (Учител по             1

  професионална подготовка - ХВП)              MS OFFICE.

  INTERNET,

1564     Общ работник                                            Начално,Основно,Без образование                               2

1563     Общ работник                                            Начално,Основно,Без образование                               2

1553     Месач                                                             Основно                                                  1

1525     Чистач, производствени помещения                                                                 Основно                   1

1466     Чистач/ Хигиенист                                    Основно                                                  1

1186     Работник, кланица                                  Основно                                                  1

1086     Работник, осоляване на кожи            Основно                                                  1

1443     Производител, обувки (ръчно)         Основно                                                  3

1187     Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона                             Основно (СЕ),Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (СЕ)                       1

1513     Запойчик                                                      Основно (техническа специалност),Средно /           Машиностроене, металообработване и металургия                1

1554     Машинен оператор, хлебни изделия Основно (технически умения)                                    1

1512     Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона Основно (шофьор СЕ),Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства 1

1523     Сметосъбирач                                            Основно,Без образование            1

1338     Сметосъбирач                                            Основно,Без образование,Начално                               6

1414     Мияч, превозни средства (ръчно)   Основно,Начално                              1

1091     Крояч, текстил                                           Основно,Средно                                1

1458     Касиер                                                           Основно,Средно / Търговия на едро и дребно,Средно                         15

1447     Аранжор, витрини/щандове              Основно,Средно / Търговия на едро и дребно,Средно                         9

1399     Работник, кухня                                        Основно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг      1

1529     Шофьор, лекотоварен автомобил  Средно                                                    1

1185     Работник, отглеждащ селскостопански животни                                        Средно                      1

1556     Детегледачка                                             Средно                                                    1

1184     Работник, производство на фуражи и фуражни добавки                         Средно                      1

1543     Чистач/ Хигиенист                                    Средно                                                    1

1522     Продавач-консултант                             Средно                                                    1

995       Оператор, център за обаждания      Средно                                                    10

1541     Обслужващ, магазин                              Средно                                                    5

1507     Готвач, заведение за бързо хранене                                                                  Средно (готвач),Основно,Средно / Хотелиерство,                                                         ресторантьорство и кетеринг (готвач)                          1

1183     Машинен оператор, силози               Средно (управление на мотокар)                                   1

1417     Птицевъд                                                      Средно / Ветеринарна медицина,Средно /               Растениевъдство и животновъдство Компютърна грамотност                                                                    1                                  

1245     Монтажник, електрооборудване    Средно / Електротехника и енергетика,Средно     2

1416     Шлосер                                                         Средно / Машиностроене, металообработване и   металургия Компютърна                                 грамотност  1

1247     Заварчик                                                       Средно / Машиностроене, металообработване и                                     металургия,Професионална квалификация / 2

1246     Шлосер                                                         Средно / Машиностроене, металообработване и   металургия,Средно,Основно                         2

1508     Машинист, пътно-строителни машини                                                            Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства 1

1561     Шофьор, лекотоварен автомобил  Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства,Основно                                                  1

1442     Окачествител, кожи                                Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи (производство на обувки) 1

1092     Гладач                                                            Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно                                                          3

979       Машинен оператор, шиене на облекла                                                          Средно / Производствени технологии – текстил,                                         облекло, обувки и кожи,Основно,Средно,                5

1415     Готвач                                                             Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг                         5

1392     Счетоводител, оперативен                 Средно,Висше / Икономика (счетоводство и контрол) microsoft office  1

1087     Склададжия                                                Средно,Основно                                1

980       Контрольор, качество                            Средно,Средно / Производствени технологии        текстил, облекло, обувки и кожи,Основно                                      2

Филиал Балчик

113       Общ работник                                            Без образование                                1

107       Работник, озеленяване                        Основно                                                  4

108       Работник, озеленяване                        Основно                                                  4

103       Калолечител                                              Основно                                                  2

114       Продавач-консултант                             Средно                                                    1

112       Специалист с контролни функции, въвеждане на данни Средно       1

c