Неделя, 14 април 2024

14.04.2024

Последвайте ни

27 октомври – Световен ден на ерготерапията

27 октомври е Световен ден на ерготерапията. За първи път този ден е отбелязан от Световната федерация на ерготерапевтите през 2010 година. Оттогава насам той се е превърнал във важна дата в календара на специалистите, практикуващи тази професия.

Световната федерация на ерготерапевтите включва 92 национални организации, обединени в усилията си за развитие на професията и за представяне на дейността й.

Ерготерапията осигурява възможност за  максимална степен на самостоятелност и независимост на лица с физически, умствени и емоционални отклонения чрез развиване, възстановяване, поддържане или промяна в ежедневните им умения за самообслужване и трудова дейност. Освен това ерготерапевтите спомагат за  компенсирането на трайно увредени функции чрез адаптиране на домашната, училищна и работна среда.

Основна цел на ерготерапевтичната интервенция е да осигури пълно и активно участие на хората с увреждания в обществения живот и да подобри качеството на техния живот. Отличителна особеност на ерготерапията е холистичният подход към клиента, който е поставен в центъра на терапевтичния процес.

В света ерготерапията е добре позната и доказала своята ефективност професия в сферата на социалните и здравните услуги за деца и възрастни с увреждания и в неравностойно положение. У нас тя е вписана под код 2269-6002 в Националната класификация на професиите и длъжностите в Република България, както и в редица други нормативни документи, но все още мястото и ролята на ерготерапевта в методиките за социалните услуги и стандартите за медицинско обслужване не са точно и еднозначно регламентирани. Причините за това са дефицитът на специалисти с професионална квалификация „ерготерапевт“ на пазара на труда, както и липсата на достатъчно познания за областта на приложение на професията.

c