Сряда, 29 май 2024

29.05.2024

Последвайте ни

24.07 | Свободните работни места в област Добрич

No#       Длъжност  Образование Езикови знания Комп. Умения Бр

ДБТ - Добрич

1524       Сметосъбирач Без образование,Начално         2

1478       Медицинска сестра      Висше / Здравни грижи (медицинска сестра)  3

1188       Счетоводител, оперативен      Висше / Икономика      1

1479       Учител, теоретично обучение                Висше / Машинно инженерство (ЗТ, ССМ, ТА)               MS OFFICE. БАЗА ДАННИ, SHKOLO 1

1019       Лекар   Висше / Медицина        10

1484       Психолог, клиничен     Висше / Медицина (клиничен  психолог)         1

1473       Медицинска сестра      Висше / Медицина (медицинска сестра)           1

1486       Учител, ресурсен           Висше / Педагогика (Педагогика , „Специална  педогогика с присъдена специалност     INTERNET MS OFFICE. 1

1485       Логопед              Висше / Педагогика (Педагогика, специалност„Специална  педогогика с присъдена INTERNET MS OFFICE     1

1459       Машинист, локомотивен           Висше / Транспорт, корабоплаване и авиация (Локомотивен машинист)                1

1487       Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Филология (учител БЕЛ) INTERNET            MS OFFICE 1

1080       Гладач, ютия     Начално,Основно,Средно         1

1186       Работник, кланица        Основно              1

1347       Работник, озеленяване              Основно              3

1466       Чистач/ Хигиенист         Основно              1

1525       Чистач, производствени помещения   Основно              1

1057       Работник, механично почистване на енергийни съоръжения               Основно              2

1443       Производител, обувки (ръчно)               Основно              3

1187       Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона              Основно (СЕ),Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства         1

1513       Запойчик            Основно (техническа специалност),Средно Машиностроене, металообработване/                 1

1512       Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона              Основно (шофьор СЕ),Средно / средства, кораби и въздухоплавателни средства Моторни превозни    1

1523       Сметосъбирач Основно,Без образование        1

1317       Мияч, превозни средства (ръчно)         Основно,Без образование        3

1414       Мияч, превозни средства (ръчно)         Основно,Начално          1

1447       Аранжор, витрини/щандове    Основно,Средно / Търговия на едро и дребно,Средно             9

1458       Касиер Основно,Средно / Търговия на едро и дребно,Средно             15

1399       Работник, кухня              Основно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг          5

1232       Администратор, хотел                Средно                Английски MS Office пакет и база данни            4

1386       Машинен оператор, обработка на зърно         Средно                1

1185       Работник, отглеждащ селскостопански животни          Средно                1

991         Техник-механик, самолетна техника  Средно                Английски MS OFFICE INTERNET,POWER             10

995         Оператор, център за обаждания           Средно                10

1225       Диспечер, транспортни средства          Средно                1

1522       Продавач-консултант  Средно                1

996         Продавач-консултант  Средно                5

1055       Машинен оператор      Средно                2

1184       Работник, производство на фуражни добавки фуражи и           Средно                1

1529       Шофьор, лекотоварен автомобил        Средно                1

1521       Пощенски раздавач (пощальон)            Средно                1

1507       Готвач, заведение за бързо хранене   Средно (готвач),Основно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (готвач)                1

1183       Машинен оператор, силози     Средно (управление на мотокар)         1

1245       Монтажник, електрооборудване         Средно / Електротехника и енергетика,Средно 2       

1212       Счетоводител, оперативен      Средно / Икономически науки,Висше                MS OFFICE. БАЗА ДАННИ 1

1247       Заварчик             Средно / Машиностроене, металообработване и металургия,Професионална квалификация /               2

1246       Шлосер               Средно / Машиностроене, металообработване и металургия,Средно,Основно        2

1210       Шофьор, автокран         Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства                1

1096       Водач, селскостопански машини           Средно / Моторни превозни средства, кораби въздухоплавателни средства (водач ССМ)и    1

1508       Машинист, пътно-строителни машини              Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средств     1

1442       Окачествител, кожи     Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи (производство на обувки)         1

1415       Готвач  Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (готвач),Професионална квалификация 4

1434       Камериер/камериерка, хотел                Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно                10

1227       Сервитьор         Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно            6

1062       Барман                Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно            1

1204       Окачествител, продукти (без храни и напитки)             Средно,Висше / Материали и материалознание                4

1340       Продавач-консултант  Средно,Основно            1

1081       Машинен оператор, преса за гладене               Средно,Основно            1

1181       Крояч, текстил Средно,Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи     5

1180       Гладач, преса (ръчно)  Средно,Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи 5

1182       Контрольор, качество Средно,Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи 1

1179       Машинен оператор, шиене на облекла            Средно,Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи          5

Филиал Балчик

113         Общ работник Без образование            1

103         Калолечител    Основно              2

108         Работник, озеленяване              Основно              3

107         Работник, озеленяване              Основно              4

109         Работник, кухня              Основно,Средно            1

97           Тракторист        Средно                1

92           Диспечер, електроцентрала   Средно                1

12           Специалист с контролни функции, въвеждане на данни           Средно                1

93           Техник,сервизна поддръжка на турбини           Средно / Електротехника и енергетика             2

c