Добрич Общество

Изработен е проект на План за улична регулация за част от “Гаази баба” в Добрич

Изработен е проект за Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП-ПУР) за част от местността ”Гаази баба” на град Добрич, във фаза предварителен проект, съобщават от Общината.

Планът е изложен в Центъра за услуги и информация на Община град Добрич от 8.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.30 ч. до 17.00 ч. и публикуван в сайта на Община гр. Добрич /Рубрика „Новини“ и в Рубрика „Обяви и съобщения“/ „Съобщения  по устройство на територията“.

Вече две години воняща на фекалии локва се разлива на пътя от Добрич за с. Богдан

Обявлението е публикувано в бр.65 от 6.08.2021 г. на Държавен вестник.

Според Закона за устройство на територията в едномесечен срок от обнародването в Държавен вестник заинтересуваните лица  могат да направят писмени възражения, предложения и искания по плана до общинска администрация.

С плана можете да се запознаете и от файловете по-долу:

Част-1

Част2

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *