Понеделник, 15 април 2024

15.04.2024

Последвайте ни

2 април - Световен ден за информираност за аутизма

Световният ден за информираност за аутизма (WAAD) има за цел да насочи вниманието към препятствията, пред които хората с аутизъм и близките им се изправят всеки ден. Като нарастващ световен здравен проблем аутизмът има нужда от все повече разбиране и дейностите на WAAD се планират всяка година за по-нататъшно увеличаване и развитие на световните познания за деца и възрастни, които имат аутистичен спектър разстройство (ASD).

Нещо повече, Световният ден за осведоменост за аутизма отива една крачка напред, за да отбележи уникалните таланти на хората с аутизъм. Честването през 2024 г. за първи път ще се стреми да предостави наистина глобален преглед на състоянието на нещата в това отношение от гледна точка на самите аутисти. Събитието, с което ООН ще отбележи Деня, ще включва изцяло аутистична група от панелисти от всички сфери на живота, представляващи шест региона: Африка, Азия и Тихия океан, Европа, Латинска Америка и Карибите, Северна Америка и Океания.

Аутизмът или разстройството на аутистичния спектър (ASD) се отнася до широк спектър от състояния и представлява  разстройство на социалното развитие, което засяга мозъка на човека и поведението му.

Аутизмът има много подтипове, като най-силно е изразен този в комбинация от генетичните фактори и на околната среда. Тъй като аутизмът е разстройство от спектъра, всеки човек с аутизъм има различен набор от силни страни и предизвикателствата. Начините, по които хората с аутизъм учат, мислят и решават проблеми са индивидуални. Някои хора с ASD може да се нуждаят от значителна подкрепа в ежедневния си живот, докато други да живеят напълно независимо.

Някои фактори могат да повлияят на развитието на аутизма и той често е придружен от сензорна чувствителност и медицински проблеми като стомашно-чревни разстройства, гърчове или нарушения на съня, както и предизвикателствата на психичното здраве като тревожност, депресия и проблеми с вниманието.

Признаците на аутизъм обикновено се проявяват между 2-3 годишна възраст. Някои свързани заболявания в развитието могат да се появят и по-рано и пациентите да бъдат диагностицирани преди втората година. Редица изследвания показват, че ранната намеса може да доведе до положителни резултати в живота на хората с аутизъм на по-късен етап. Както при голяма част от диагностиката на психичните разстройства е нужна многоизмерна и мултимодална диагностика. Като стандартен инструмент за диагностициране на аутизъм се използва полустандартизираното интервю Autism Diagnostic Interview-Revised и скалата за наблюдение Autism Diagnostic Observation Schedule. Основният инструмент за диагностициране на аутизъм представлява геномното секвениране с оглед търсене на мутации в екзонните участъци на гени асоциирани с аутизъм

c