Понеделник, 11 декември 2023

11.12.2023

Последвайте ни

14.08 | Свободните работни места в област Добрич

Свободните работни места, обявени в Дирекция “Бюро по труда” Добрич – актуализирани с днешна дата:

No#       Длъжност    Образование    Езикови знания   Комп. умения  Бр

ДБТ - Добрич

1524       Сметосъбирач Без образование,Начално         2

1649       Каналджия        Без образование,Основно        2

1642       Младежки работник    Висше (бакалавър или магистър)          Английски          INTERNET MS OFFICE. 2

1478       Медицинска сестра      Висше / Здравни грижи (медицинска сестра)  3

1621       Специалист, труд и работна заплата    Висше / Икономика INTERNET MS OFFICE.         1

1620       Счетоводител, оперативен      Висше / Икономика СЧЕТОВОДНИ MS OFFICE.                1

1633       Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап    Висше / История и археология (История и цивилизации, Философия) ЕЛЕКТРОННИ ОБУЧИТЕЛНИ     1

1635       Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап   Висше / Математика (Математика, Физика ) INTERNET,         MS OFFICE. 1

1608       Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Математика (Учител INTERNET, MS OFFICE.  1

1653       Лекар   Висше / Медицина        3

1484       Психолог, клиничен     Висше / Медицина (клиничен  психолог)         1

1473       Медицинска сестра      Висше / Медицина (медицинска сестра)           1

1566       Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап    Висше / Педагогика на обучението по ...      (Немски език)1                               

1638       Социален работник      Висше / Социални дейности (Психология, Педагогика, Администрация и управление)     INTERNET MS OFFICE.    1

1459       Машинист, локомотивен           Висше / Транспорт, корабоплаване и авиация (Локомотивен машинист)                1

1634       Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап                    Висше / Филология (Руска филология)       Руски ОБУЧИТЕЛНИ      ЕЛЕКТРОННИ 1

1603       Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап    Висше / Филология (Руска филология)       Руски    1

1544       Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап                           Висше / Филология (Учител общообразователен          учебен предмет по БЕЛ и АЕ)Английски            1

1632       Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап    Висше / Филология (Учител общообразователен  учебен предмет по БЕЛ) INTERNET,        MS OFFICE. 1

1547       Учител, теоретично обучение                Висше / Хранителни технологии (Учител по професионална подготовка - ХВП)          INTERNET, MS OFFICE. 1

1664       Общ работник Начално              3

1662       Пакетировач     Начално,Основно          4

1564       Общ работник Начално,Основно,Без образование     2

1563       Общ работник Начално,Основно,Без образование     2

1659       Машинен оператор, производство на тестени изделия            Основно              4

1646       Работник, механично почистване на енергийни съоръжения               Основно              2

1660       Електротехник, промишлено предприятие    Основно              1

1658       Машинен оператор, производство на                тестени изделия Основно         4

1666       Пазач-портиер Основно              1

1553       Месач  Основно              1

1525       Чистач, производствени помещения   Основно              1

1443       Производител, обувки (ръчно)               Основно              3

1513       Запойчик            Основно (техническа специалност),Средно /                 1

1554       Машинен оператор, хлебни изделия Основно (технически умения)                1

1512       Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона              Основно (шофьор СЕ),Средно / Моторни                 1

1523       Сметосъбирач Основно,Без образование        1

1636       Чистач/ Хигиенист         Основно,Средно            1

1631       Пощенски раздавач (пощальон)            Основно,Средно            1

1604       Обслужващ, бензиностанция/газостанция       Основно,Средно            2

1447       Аранжор, витрини/щандове    Основно,Средно / Търговия на едро и дребно,Средно             9

1458       Касиер Основно,Средно / Търговия на едро и дребно,Средно             15

1541       Обслужващ, магазин    Средно                4

1522       Продавач-консултант  Средно                1

1657       Помощник-възпитател               Средно                1

1543       Чистач/ Хигиенист         Средно                1

1637       Чистач/ Хигиенист         Средно                1

1665       Пазач-портиер Средно                1

1652       Инкасатор, плащания  Средно                2

1622       Диспечер, транспортни средства          Средно                1

1648       Водопроводчик, поддръжка    Средно (ВиК),Основно (ВиК)    2

1507       Готвач, заведение за бързо хранене   Средно (готвач),Основно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг  1

1651       Машинист, многокофов багер Средно (пътно строителни машини - машинист багер),Основно (машинист багер)          2

1592       Младши специалист    Средно / Архитектура и строителство-              комбинирани програми (Строителен техник)    Microsoft ofice, AtoCAD 1

1650       Електромонтьор            Средно / Електротехника и енергетика ( III ИЛИ  IV КВАЛИФИКАЦИОННА ГРУПА)                1

1663       Механик, промишлено оборудване   Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (механик)          1

1508       Машинист, пътно-строителни машини              Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства  1

1561       Шофьор, лекотоварен автомобил        Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства,Основно               1

1442       Окачествител, кожи     Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи     1

1647       Инспектор         Средно,Висше INTERNET MS OFFICE.    1

1630       Охранител         Средно,Основно БАЗА ДАННИ                1

1661       Месач  Средно,Основно            1

Филиал Балчик

113         Общ работник Без образование            1

107         Работник, озеленяване              Основно              3

116         Машинен оператор, пералня/перачница        Основно              5

115         Портиер              Средно,Основно            1

c