Събота, 15 юни 2024

15.06.2024

Последвайте ни

Въвеждат забрана за разхищаване на питейна вода в община Елхово поради намалял дебит на водоизточниците

Въвежда се забрана за разхищаване на питейна вода във всички населени места в община Елхово. Причината е намаляване на дебита на водоизточниците в региона, заради продължителното засушаване, съобщават на сайта на Общината.
За да не се стигне до режим на водоподаване, се забранява използването на питейна вода за напояване на градини, поливане на зелени площи, миене на улици, моторни превозни средства, балкони и подобни битово-хигиенни нужди. Контролът за спазване на забраната ще осъществяват служителите на „Водоснабдяване и канализация“.

c